250 ZŁ RATA! 200 m od Jeziora Dołgie

Działka na sprzedaż - Dołgie

Cena: 20 000 PLN
521 m2
Cena: 20 000 PLN
Cena za m2: 38,39 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Dołgie
 • Powierzchnia: 521 m2
 • Nr oferty: 0504933
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Działka
  20 000 PLN

  250 ZŁ RATA! 200 m od Jeziora Dołgie

  • Lokalizacja: Dołgie
  • Powierzchnia: 521 m2
  • Nr oferty: 0504938
  250 ZŁ / MIESIĄCKUP BEZ BANKU NA RATY!      PROMOCJA!!! W PROGRAMIE SPRZEDAŻY NA RATY  - działka może być sprzedana w promocji w programie na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną na 5 lat. Złóż własną propozycję.Kupujący nie płaci 2% PCC!  DZIAŁKA…
 • orientacyjne położenie działki
  Działka
  18 900 PLN

  Działka na wzniesieniu z pięknym widokiem.

  • Lokalizacja: Knyki
  • Powierzchnia: 1000 m2
  • Nr oferty: 0504343
  NOWA, JESZCZE NIŻSZA CENA - 18 900 ZŁ! DZIAŁKA POŁOŻONA NA WZNIESIENIU, Z BARDZO ŁADNYM WIDOKIEM NA OKOLICĘ, KNYKI - WIEŚ Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Działka budowlana z bardzo ładnym widokiem na…

250 ZŁ / MIESIĄC
KUP BEZ BANKU NA RATY!     
PROMOCJA!!! W PROGRAMIE SPRZEDAŻY NA RATY 
– działka może być sprzedana w promocji w programie na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną na 5 lat.
Złóż własną propozycję.
Kupujący nie płaci 2% PCC!

 

DZIAŁKA BUDOWLANA
WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA (PLAŻA). 
Działka budowlana położona nad Jeziorem Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha).
Położona ok. 200 m od jeziora w pobliżu działek zabudowanych pięknymi nowymi domami jednorodzinnymi.

Jezioro Dołgie
ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok.19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.
Powierzchnie oraz ceny działek:
– działka nr 198/355 pow. 521 m2 cena 20 000 zł;
– działka nr 198/356 pow. 648 m2 cena 23 000 zł;
– działka nr 198/357 pow. 574 m2 cena 20 000 zł;
– działka nr 198/358 pow. 574 m2 cena 20 000 zł;
– działka nr 198/360 pow. 830 m2 cena 29 500 zł;
– działka nr 198/361 pow. 829 m2 cena 29 500 zł;
– działka nr 198/362 pow. 759 m2 cena 27 000 zł;
– działka nr 198/363 pow. 759 m2 cena 27 000 zł;
Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 25%;
– po wpłacie 25% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

5% UPUSTU PRZY ZAKUPIE BEZ RAT

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczone symbolem 126MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.

Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
W ramach terenu zlokalizowana jest strefa "WII" ochrony stanowiska archeologicznego.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:

– zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

Media: 
– prąd – podłączenie za opłatą przyłączeniową, 
– wodociąg – przebiega przez drogę wewnętrzną,
– kanaliza – planowane szambo szczelne, a docelowo kanalizacja gminna.
Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Sprzedaż wraz z udziałem w działkach – drodze wewnętrznej (dojazdowej).
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Sprzedającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Lokalizacja: Dołgie