598,50 zł miesięcznie – kup na raty bez banku!

Działka na sprzedaż - Ostropole

Cena: 39 900 PLN
5100 m2
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • kup na nieoprocentowane raty!
  Kup na nieoprocentowane raty!
 • mapka działki i okolicy
  Mapka działki i okolicy
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
  Widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • kup na nieoprocentowane raty!
 • mapka działki i okolicy
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
 • widok działki
Cena: 39 900 PLN
Cena za m2: 7,82 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Ostropole
 • Powierzchnia: 5100 m2
 • Nr oferty: 0504792
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena

Podobne oferty:

 • widok na działki
  Działka
  37 268 PLN

  559 zł miesięcznie - kup na raty bez odsetek!

  • Lokalizacja: Dołgie
  • Powierzchnia: 1331 m2
  • Nr oferty: 0505126
  REZERWACJA! DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 559 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.  DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 205/601 położona…
 • widok na działki
  Działka
  38 533 PLN

  Działka budowlana nad jeziorem Dołgie

  • Lokalizacja: Dołgie
  • Powierzchnia: 1243 m2
  • Nr oferty: 0505128
  REZERWACJA! DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 578 ZŁ MIESIĘCZNIE !! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.  DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 205/563 położona…
 DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 598,50 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.
Oferujemy do sprzedaży działkę nr 50/4 o pow. 5100 m2 położoną w miejscowości Ostropole gm. Barwice.
Działka kształtem zbliżona do prostokąta, o równym ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą.
Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części lasy.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.
W decyzji ustalono warunki zabudowy (m. in.):
– wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 70 % powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
– szerokość elewacji frontowej nie może przekroczyć 15 m;
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 stopni do 45 stopni;
– wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9,0m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
W decyzji ustalono zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej (m .in.):
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– zaopatrzenie w wodę – przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie z własnego ujęcia – studni; 
– odprowadzenie ścieków bytowych – przyłączem do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci; alternatywnie do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
Klasy gruntów: grunty rolne RIVa, grunty rolne RIVb, pastwiska trwałe PsIV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Orientacyjne wymiary działki: długość ok. 150m; szerokość ok. 34m. 
Dojazd drogą gruntową.
Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Ostropole