Działka nad jeziorem idealna na rekreację.

Działka na sprzedaż - Dołgie

Cena: 27 500 PLN
910 m2
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • jezioro Dołgie
  Jezioro Dołgie
 • mapka kompleksu
  Mapka kompleksu
 • mapka kompleksu
  Mapka kompleksu
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • jezioro Dołgie
  Jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
  Jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
  Jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
  Jezioro Dołgie
 • widok z lotu ptaka
 • jezioro Dołgie
 • mapka kompleksu
 • mapka kompleksu
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
 • jezioro Dołgie
Cena: 27 500 PLN
Cena za m2: 30,22 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Dołgie
 • Powierzchnia: 910 m2
 • Nr oferty: 0503966
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Widok na działki
  Działka
  29 900 PLN

  Atrakcyjna działka budowlana blisko jeziora

  • Lokalizacja: Szczecinek - Janowo
  • Powierzchnia: 1550 m2
  • Nr oferty: 0504041
  DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA BLISKO JEZIORA WILCZKOWO, OK. 6 KM OD SZCZECINKA, JANOWO GM. SZCZECINEK Działka (przed podziałem geodezyjnym) bardzo ładnie położona w sąsiedztwie jeziora Wilczkowo pod lasem, w pobliżu zabudowań we wsi Janowo. Działka o powierzchni ok. 1 550m2 (ok.…
 • widok na działki
  Działka
  29 000 PLN

  Tylko 10% wkładu własnego! Kup na raty bez banku!

  • Lokalizacja: Żerdno
  • Powierzchnia: 3002 m2
  • Nr oferty: 0503750
  DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 435 ZŁ MIESIĘCZNIE !!  SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. ŻERDNO - DZIAŁKA POŁOŻONA OK. 200 m. OD JEZIORA ŻERDNO (poprzez drogę gminną…
DOŁGIE – DZIAŁKA W KOMPLEKSIE DZIAŁEK LETNISKOWYCH,
BLISKO JEZIORA, IDEALNA NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK,
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT.

 

Działka nr 198/213 o wymiarach ok. 26 m x 35 m, bardzo ładnie położona ok. 400 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), w pobliżu sąsiednich zabudowań – nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie.
Działka o terenie równym, porośnięta trawą.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 130ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
– odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

 

Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

 

Media:
– prąd – w drodze;
– woda – wodociąg znajduje się przy zabudowaniach;
– kanaliza – w drodze gminnej.
Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 500 m drogą polną (w tym częściowo drogą prywatną na której ustanowiona jest bezpłatna służebność przejścia i przejazdu).
Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie.


Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Dołgie