Działka ok. 1 km od Jeziora Pile

Działka na sprzedaż - Silnowo

Cena: 30 000 PLN
1326 m2
 • mapka
  Mapka
 • przeznaczenie działki
  Przeznaczenie działki
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
  Jezioro Łączno
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
  Działka i otoczenie
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • plaża nad Jeziorem Pile
  Plaża nad Jeziorem Pile
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • mapka
 • przeznaczenie działki
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • Jezioro Łączno
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • działka i otoczenie
 • droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
 • plaża nad Jeziorem Pile
 • droga dojazdowa
 • Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
Cena: 30 000 PLN
Cena za m2: 22,62 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Silnowo
 • Powierzchnia: 1326 m2
 • Nr oferty: 0504052
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Działka
  32 000 PLN

  40 km od morza - działka budowlana

  • Lokalizacja: Motarzyn, działka
  • Powierzchnia: 3472 m2
  • Nr oferty: 0504643
  KUP BEZ BANKU NA RATY! MNIEJ NIŻ 500 ZŁ!!!! PROMOCJA!!! W PROGRAMIE SPRZEDAŻY NA RATY- działka może być sprzedana w promocji w programie na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną na 5 lat. Złóż własną propozycję rozłożenia na raty.  Kupujący nie płaci 2%…
 • orientacyjne położenie działek
  Działka
  32 900 PLN

  Działka budowlana przy lesie i zabudowaniach.

  • Lokalizacja: Radomyśl
  • Powierzchnia: 1102 m2
  • Nr oferty: 0504362
  NOWA NIŻSZA CENA ! ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI, POD LASEM, OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Działka nr 93/3 o pow. 1102 m2, bardzo ładnie położona pod lasem, na…

SILNOWO – DZIAŁKA POŁOŻONA W OKOLICY LASU,
OK. 200 m OD JEZIORA ŁĄCZNO.
 Pięknie położone działki przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na uboczu w okolicy lasu, na skraju wsi, w pobliżu zabudowań: 
– ok. 200 m do Jeziora Łączno,
– ok. 1 km do Jeziora Pile – plaża gminna,
– ok. 1,5 km do Jeziora Ciemino.
Dojazd drogą asfaltową i wewnętrzną polną. 
Ceny oraz powierzchnie działek:

– nr 72/8 o pow. 1433 m2 – cena 32.000 zł; Przeznaczenie działki w planie: w części: 16MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , w części: 11KDW – teren dróg wewnętrznych,

– nr 72/9 o pow. 1326 m2 – cena 30.000 zł.
Przeznaczenie działki w planie: 16MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– nr 72/12 o pow. 1310 m2 – cena 30.000 zł.
Przeznaczenie działki w planie: 16MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– nr 72/18 o pow. 1302 m2 – cena 32.000 zł.

Przeznaczenie działki w planie: 16MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

– nr 72/21 o pow. 3196 m2 – cena 60.000 zł – większa część działki jest lasem;
Przeznaczenie działki w planie: w części: 17MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , w części: 6ZL – teren lasów i do zalesień, w części: 11KDW – teren dróg wewnętrznych;

– nr 72/14 o pow. 1,0819 ha – cena 130.000 zł.
Przeznaczenie działki w planie: w części: 6R – tereny rolnicze, w części: 8ZL – tereny lasów i do zalesień,
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R ustala się:
1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze;
2) zachowanie:
a) istniejącego użytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 5,
b) działek drogowych, stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) zabudowy zagrodowej wyłącznie na działkach siedliskowych,
b) na jednej działce siedliskowej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c) usług agroturystycznych i obiektów im służących na działkach siedliskowych,
d) urządzeń melioracji wodnych,
e) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;
4) zakaz lokalizacji:
a) obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczającej z terenem KD-G,
b) budynków w odległości mniejszej niż 30 m od granic orientacyjnej strefy ochrony Wału Pomorskiego, oznaczonej na rysunku planu na terenie 10R;
5) dopuszczenie zalesienia użytków rolnych innych niż łąki lub pastwiska;
6) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych;
7) powierzchnię działki siedliskowej nie mniejszą niż 3000 m2, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustroju rolnego;
8) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni działki siedliskowej, przy czym nie więcej niż 500 m2;
9) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 90% powierzchni działki siedliskowej;
10) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m,
b) dla budynków inwentarskich do 9 m,
c) dla budynków pomocniczych – 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;
11) kąt nachylenia połaci dachowych:
a) dla budynków mieszkalnych 35o do 45o,
b) dla budynków pomocniczych lub inwentarskich do 45o;
12) dostęp do przyległych dróg publicznych, wewnętrznych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych, przy czym do terenu KD-G wyłącznie istniejącymi zjazdami, z dopuszczeniem dostępu terenu 9R do terenu 4KD-Z istniejącym dojazdem przez teren 15RM;
13) w strefie ochrony krajobrazu, oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 1;
14) w strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.

Każda działka sprzedawana jest wraz z udziałem w działce (drodze) nr 72/15 – przeznaczenie działki w planie: 11KDW – teren dróg wewnętrznych,

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Silnowo