Duża, wyjątkowa inwestycja – Jezioro Pile

Działka na sprzedaż - Silnowo

Cena: 5 450 000 PLN
312600 m2
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
  Jezioro Pile
 • mapka
  Mapka
 • mapka - przeznaczenie terenu
  Mapka - przeznaczenie terenu
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • Jezioro Pile
 • widok z lotu ptaka
 • Jezioro Pile
 • Jezioro Pile
 • mapka
 • mapka - przeznaczenie terenu
Cena: 5 450 000 PLN
Cena za m2: 17,43 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Silnowo
 • Powierzchnia: 312600 m2
 • Nr oferty: 050536
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

WYJĄTKOWA INWESTYCJA
31,26 ha nad 1000 hektarowym Jeziorem Pile
ok. 600 m linii brzegowej jeziora

– cena do negocjacji;
– możliwość sprzedaży osobno poszczególnych działek .
Działki objęte są obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo i przeznaczone są jako:
Działki nr 200/2, 200/3, 209/1, 197, 210/2, 201, 412 – 6 Ut – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne;
Działki nr 214/2 – 7Ut – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne;
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenach oznaczonych symbolami 6Ut i 7Ut ustala się:
1) lokalizację usług turystycznych;
2) dopuszczenie:
a) wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni całkowitej każdego budynku usługowego,
b) lokalizacji budynków pomocniczych,
c) lokalizacji niekubaturowych sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych,
d) lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na czas trwania imprez,
e) wydzielania działek, o szerokości nie mniejszej niż 8 m, służących jako dojazd do działek budowlanych, które nie posiadają lub nie będą posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,
f) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;
3) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 3500 m2;
4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 700 m2;
5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 55% powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych do 2 kondygnacje nadziemne, przy czym nie więcej niż 9 m,
b) dla budynków pomocniczych – 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;
7) kąt nachylenia połaci dachowych do 12o lub od 30o do 56o;
8) dostęp do przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych, w tym przez dojazdy, o których mowa w pkt 2 lit. e;
9) w strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.
Działki nr 216/3, 216/4 – 5Ut – teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne; 
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenie oznaczonym symbolem 5Ut ustala się:
1) lokalizację usług turystycznych;
2) dopuszczenie:
a) wydzielenia jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 25% powierzchni całkowitej każdego budynku usługowego,
b) lokalizacji budynków pomocniczych,
c) lokalizacji niekubaturowych sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych,
d) lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych na czas trwania imprez,
e) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;
3) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2;
4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;
5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 55% powierzchni działki budowlanej;
6) wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 14 m,
b) dla budynków pomocniczych – 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 7 m;
7) kąt nachylenia połaci dachowych:
a) dla budynków usługowych od 30o do 45o,
b) dla budynków pomocniczych do 45o;
8) dostęp do przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych;
9) w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonej na ry-sunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.

Działka nr 191/3 – 2US – Teren sportu i rekreacji.
Działka nr 191/2 w części 1US– Teren sportu i rekreacji,  a w części 23Zl 
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-nia, na terenach oznaczonych symbolami 1US i 2US ustala się:
1) lokalizację plaży;
2) dopuszczenie:
a) zachowania istniejących budynków,
b) lokalizacji boisk sportowych,
c) lokalizacji pomostów;
3) powierzchnię działki równą powierzchni danego terenu;
4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 85% powierzchni danego terenu;
5) zakaz budowy i przebudowy budynków;
6) dostęp do przyległych dróg publicznych.
Na terenach: 1US, 2US,23ZL, dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii brzegowej Jez. Pile (poza planem);
 
Dla całego terenu została wykonana mapa sytuacyjno – wysokościowa.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Silnowo