Działka budowlana przy lesie, blisko jez. Dołgie.

Działka na sprzedaż - Dołgie

Cena: 64 500 PLN
11728 m2
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • mapka kompleksu
  Mapka kompleksu
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • widok na teren
  Widok na teren
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • widok na jezioro Dołgie
  Widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
  Widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
  Widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
  Widok na jezioro Dołgie
 • widok na teren
 • widok z lotu ptaka
 • widok z lotu ptaka
 • mapka kompleksu
 • droga dojazdowa
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • widok na teren
 • droga dojazdowa
 • droga dojazdowa
 • widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
 • widok na jezioro Dołgie
Cena: 64 500 PLN
Cena za m2: 5,50 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Dołgie
 • Powierzchnia: 11728 m2
 • Nr oferty: 0503835
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Działka
  68 000 PLN

  Działka rekreacyjna niedaleko Jeziora Łączno.

  • Lokalizacja: Silnowo, działka
  • Powierzchnia: 2726 m2
  • Nr oferty: 0504738
  SILNOWO - DZIAŁKA POŁOŻONA W OKOLICY LASU, OK. 100 m OD JEZIORA ŁĄCZNO. Działka nr 73/28 o pow. 2726 m2, położona w pobliżu ok. 100 m od Jeziora Łączno i ok. 1,5 km od Jeziora Pile przy drodze asfaltowej, przeznaczona…
 • Widok na działkę
  Działka
  59 000 PLN

  Działka budowlana na skraju miasta

  • Lokalizacja: Szczecinek, Trzesiecka
  • Powierzchnia: 822 m2
  • Nr oferty: 0503940
  NOWA NIŻSZA CENA! DZIAŁKA BUDOWLANA NA SKRAJU MIASTA, SZCZECINEK UL. TRZESIECKA. Bardzo ładnie położona działka o pow. 822 m2 (wymiary ok. 23 m x 33 m) na osiedlu nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, w obrębie Trzesieka, na skraju Szczecinka (wyjazd z miasta…
DZIAŁKA PIĘKNIE POŁOŻONA PRZY LESIE,
W OKOLICY JEZIORA DOŁGIE, W CENIE TYLKO 5,5 ZŁ ZA 1 m2,
DOŁGIE GM. BIAŁY BÓR.
Działka nr 206/6 położona na uboczu, ok. 1 km od rynnowego polodowcowego Jeziora Dołgie (pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów), granicząca z dużymi kompleksami leśnymi. 
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od trasy Szczecinek – Biały Bór.
Dojazd do działki drogą utwardzoną z płyt betonowych i drogą gruntową. 
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczona jest symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki;
– minimalna powierzchnia działki: 5000 m2;
– brak obiektów i obszarów objętych ochroną.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
– odprowadzenie wód opadowych: rozsączane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek.

 

Klasy gruntów: RVI – grunty orne.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

MOŻLIWOŚĆ KUPNA  NA NIEOPROCENTOWANE RATY PŁATNE W TERMINIE DO 2 LAT.
Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie.  
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Dołgie