Działka w Piławie z widokiem na jezioro Pile.

Działka na sprzedaż - Piława

Cena: 199 000 PLN
50800 m2
 • mapka z planu zagospodarowania przestrzennego
  Mapka z planu zagospodarowania przestrzennego
 • mapka z planu zagospodarowania przestrzennego
Cena: 199 000 PLN
Cena za m2: 3,92 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Piława, działka
 • Powierzchnia: 50800 m2
 • Nr oferty: 0505203
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Agnieszka Grabusińska

ekspert finansowy

tel: 667 894 887

agnieszka.grabusinska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • widok z lotu ptaka
  Działka
  199 000 PLN

  Duża działka budowlana na osiedlu Trzesieka.

  • Lokalizacja: Szczecinek, Turystyczna
  • Powierzchnia: 3584 m2
  • Nr oferty: 0504649
  SPRZEDANE! STRONOM GRATULUJEMY UDANEJ TRANSAKCJI!NOWA JESZCZE NIŻSZA CENA - 199 000 zł ! OBNIŻONA O 50 000 zł ! DZIAŁKA BUDOWLANA NA ATRAKCYJNYM OSIEDLU SZCZECINKA, OSIEDLE TRZESIEKA, UL. TURYSTYCZNA.  Działka budowlana nr 38/5 o pow. 3584 m2 o równym ukształtowaniu…
 • widok na działkę
  Działka
  209 000 PLN

  Atrakcyjna działka budowlana w Turowie

  • Lokalizacja: Turowo
  • Powierzchnia: 3422 m2
  • Nr oferty: 0505188
  DZIAŁKA BUDOWLANA W TUROWIE, W GMINIE SZCZECINEK  Działka budowlana nr 85/23 o pow. 3422 m2, usytuowana przy drodze krajowej numer 11.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolami: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych o maksymalnym…
DZIAŁKA ROLNA – ZABUDOWA ZAGRODOWA,
PIŁAWA, GMINA BORNE SULINOWO.

Działka o pow. 5,08 ha, położona przy drodze krajowej nr 20 kierunek Szczecin – Szczecinek, oraz w pobliżu Jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha) – ok. 60 m od Jeziora Łąkie łączącego się  przesmykiem z Jeziorem PIle.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8R – teren rolnicze.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R ustala się:
1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze;
2) zachowanie:
a) istniejącego użytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 5,
b) działek drogowych, stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) zabudowy zagrodowej wyłącznie na działkach siedliskowych,
b) na jednej działce siedliskowej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c) usług agroturystycznych i obiektów im służących na działkach siedliskowych,
d) urządzeń melioracji wodnych,
e) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji:
a) obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczającej z terenem KD-G,
b) budynków w odległości mniejszej niż 30 m od granic orientacyjnej strefy ochrony Wału Pomorskiego, oznaczonej na rysunku planu na terenie 10R;
5) dopuszczenie zalesienia użytków rolnych innych niż łąki lub pastwiska;
6) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych;
7) powierzchnię działki siedliskowej nie mniejszą niż 3000 m2, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustroju rolnego;
8) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni działki siedliskowej, przy czym nie więcej niż 500 m2;
9) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 90% powierzchni działki siedliskowej;
10) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m,
b) dla budynków inwentarskich do 9 m,
c) dla budynków pomocniczych – 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;
11) kąt nachylenia połaci dachowych:
a) dla budynków mieszkalnych 35o do 45o,
b) dla budynków pomocniczych lub inwentarskich do 45o;
12) dostęp do przyległych dróg publicznych, wewnętrznych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych, przy czym do terenu KD-G wyłącznie istniejącymi zjazdami, z dopuszczeniem dostępu terenu 9R do terenu 4KD-Z istniejącym dojazdem przez teren 15RM;
13) w strefie ochrony krajobrazu, oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 1;
14) w strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.

 

Media:
-woda, kanalizacja i trafostacja znajdują się w drodze (przy działce).
Klasy gruntu:
– RV – pow. 0,9900 ha,
– RVI – pow. 4,0400 ha,
– nieużytki – pow. 0,0500 ha.
Odległości:
– Borne Sulinowo – ok. 14 km;
– Szczecinek – ok. 26 km;
– Czaplinek – ok. 20 km.
Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Lokalizacja: Piława, działka