DUŻA DZIAŁKA Z BUDYNKIEM PO BYŁEJ SUSZARNI.

Obiekt na sprzedaż - Drzewiany

Cena: 209 000 PLN
680 m2
 • Widok na działkę i suszarnię
  Widok na działkę i suszarnię
 • Mapa terenu
  Mapa terenu
 • Widok na suszarnię
  Widok na suszarnię
 • Widok na suszarnię
  Widok na suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia socjalne w suszarni
  Pomieszczenia socjalne w suszarni
 • Pomieszczenia socjalne w suszarni
  Pomieszczenia socjalne w suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
  Pomieszczenia suszarni
 • Widok z działki
  Widok z działki
 • Waga samochodowa
  Waga samochodowa
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
  Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Droga dojazdowa w granicach działki
  Droga dojazdowa w granicach działki
 • Droga dojazdowa na teren ogrodzony siatką
  Droga dojazdowa na teren ogrodzony siatką
 • Droga dojazdowa w granicach działki
  Droga dojazdowa w granicach działki
 • Widok na działkę oraz suszarnię
  Widok na działkę oraz suszarnię
 • Widok na działkę oraz suszarnię
  Widok na działkę oraz suszarnię
 • Widok na działkę i suszarnię
 • Mapa terenu
 • Widok na suszarnię
 • Widok na suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia socjalne w suszarni
 • Pomieszczenia socjalne w suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
 • Pomieszczenia suszarni
 • Widok z działki
 • Waga samochodowa
 • Widok na betonowy plac i suszarnię
 • Droga dojazdowa w granicach działki
 • Droga dojazdowa na teren ogrodzony siatką
 • Droga dojazdowa w granicach działki
 • Widok na działkę oraz suszarnię
 • Widok na działkę oraz suszarnię
Cena: 209 000 PLN
 • Rodzaj: Obiekt na sprzedaż
 • Lokalizacja: Drzewiany
 • Powierzchnia: 680 m2
 • Nr oferty: 0503953
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Agnieszka Grabusińska

ekspert finansowy

tel: 667 894 887

agnieszka.grabusinska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • Obiekt
  220 000 PLN

  Budynek do remontu przy ul. Chopina 5.

  • Lokalizacja: Borne Sulinowo, Chopina
  • Powierzchnia: 4232 m2
  • Nr oferty: 0504661
  BUDYNEK DO REMONTU NA LOAKALE MIESZKALNE!Budynek typu "koszarowiec" do generalnego remontu w bardzo złym stanie technicznym bez dachu, okien i drzwi, położony na działce nr 87/20 o pow. działki 0,4232 ha przy ul. Chopina 5. Budynek o pow. zabudowy 840…
 • widok budynku
  Obiekt
  189 000 PLN

  Lokal użytkowy blisko parku i obiektów sportowych

  • Lokalizacja: Szczecinek, Piłsudskiego
  • Powierzchnia: 76.91 m2
  • Nr oferty: 0504897
  JESZCZE NIŻSZA CENA - 189 000 zł ! LOKAL UŻYTKOWY BLISKO PARKU, JEZIORA I OBIEKTÓW SPORTOWYCH SZCZECINEK, UL. PIŁSUDSKIEGO Lokal użytkowy o pow. 76,91 m2 położony na parterze, składający się z sali sprzedaży, dwóch pomieszczeń zaplecza, dwóch wc oraz niedużego…
NOWA JESZCZE NIŻSZA CENA!
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM PO BYŁEJ SUSZARNI ZBOŻA I DREWNA,
DRZEWIANY, GM. BOBOLICE.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 39/3 o pow. 1,1143 ha zabudowanej budynkiem po byłej suszarni zboża i drewna, wagą samochodową, drogą dojazdową, placem betonowym oraz ogrodzeniem. 
Budynek po byłej suszarni: murowany, wolno stojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z 3 pomieszczeń.
Fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane z żelbetonu.
Konstrukcja nośna budynku mieszana – stalowa i murowana.
Ściany konstrukcyjne i działowe wykonane z pustaka betonowego i cegły.
Ściany osłonowe – wypełnione blachą stalową ocynkowaną, trapezową.
Dach – konstrukcja stalowa pokryta blachą stalową, ocynkowaną, trapezową.
Posadzki betonowe.
Elewacja oraz tynki zewnętrzne – cementowo wapienne.
Waga samochodowa zdekompletowana, nie kwalifikuje się do odtworzenia.
Nieruchomość posiada plac betonowy dookoła suszarni i wewnętrzną drogę dojazdową, betonową.
Działka ogrodzone siatką stalową na słupkach.
Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną. 
Media:
– prąd – na granicy działki;
– woda – z sieci, obecnie odłączona;
– kanaliza – szambo.
W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 20R – tereny rolne z zakazem zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi. 
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie  w wodę:
– nakazuje się zaopatrzenie w wodę z istniejącego komunalnego wodociągu, poprzez rozbudowę sieci, w oparciu o istniejące w obszarze planu i poza obszarem planu wodociągi.
2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych:
– nakazuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej do oczyszczalni ścieków  w Bobolicach, poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę istniejącego systemu;
– dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, w granicach terenów elementarnych obsługiwanych przez te przepompownie;
– dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni  ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej;
– z chwilą zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej nakazuje się likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączenie nieruchomości do tych sieci.
3. Ścieki opadowe i roztopowe:
– nakazuje się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych poprzez system rowów melioracyjnych;
– dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej poprzez budowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej;
– dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych na terenach działek budowlanych do gruntu;
– wody opadowe i roztopowe z dachów, placów oraz dróg (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) mogą być odprowadzane bez konieczności ich oczyszczenia;
– dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczenia do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni.
4. Zaopatrzenie w ciepło:
– dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów grzewczych, w tym systemy grzewcze wykorzystujące źródła odnawialne.
Ustalenia planu nie ograniczają możliwości likwidacji, przebudowy lub rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają rozwiązań zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, w tym o innych, niż określone w ustaleniach ogólnych i szczegółowych, parametrach wynikających z nowych technologii, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi infrastrukturą techniczną terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu, w szczególności przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania terenów.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Drzewiany