Działki budowlane nad jeziorem Dołgie.

Działka na sprzedaż - Dołgie

Cena: 26 480 PLN
662 m2
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • orientacyjna mapka działek
  Orientacyjna mapka działek
 • południowa część kompleksu (1)
  Południowa część kompleksu (1)
 • północna część kompleksu (2)
  Północna część kompleksu (2)
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok z lotu ptaka
  Widok z lotu ptaka
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • plaża przy jeziorze
  Plaża przy jeziorze
 • plaża przy jeziorze
  Plaża przy jeziorze
 • plaża przy jeziorze
  Plaża przy jeziorze
 • Kupuj z nami!
  Kupuj z nami!
 • widok na działki
 • widok na działki
 • orientacyjna mapka działek
 • południowa część kompleksu (1)
 • północna część kompleksu (2)
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok z lotu ptaka
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • plaża przy jeziorze
 • plaża przy jeziorze
 • plaża przy jeziorze
 • Kupuj z nami!
Cena: 26 480 PLN
Cena za m2: 40,00 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Dołgie
 • Powierzchnia: 662 m2
 • Nr oferty: 050869
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Agnieszka Grabusińska

ekspert finansowy

tel: 667 894 887

agnieszka.grabusinska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • Działka
  26 800 PLN

  50 m od Jeziora Wierzchowo

  • Lokalizacja: Wierzchowo
  • Powierzchnia: 1026 m2
  • Nr oferty: 0503303
  DZIAŁKI POŁOŻONE OK. 50 M OD JEZIORA WIERZCHOWO (POW. JEZIORA OK. 700 HA). Sprzedaż działek nr 476/3, 476/4, każda o pow. 1026 m2 - cena każdej działki to 27.000 zł. Działka przeznaczona jest w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek…
 • widok na działki
  Działka
  28 140 PLN

  Działka pięknie położona nad jeziorem Dołgie.

  • Lokalizacja: Dołgie
  • Powierzchnia: 804 m2
  • Nr oferty: 0505218
  REZERWACJA!DOŁGIE - DZIAŁKA BLISKO JEZIORA, IDEALNA NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działkę nr 198/28 rekreacyjno - budowlaną, bardzo ładnie położoną, ok. 350 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 550 m od…
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH
POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE.
Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, częściowo graniczące z kompleksem leśnym.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. 

Jezioro Dołgie
ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Określono następujące zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:
– zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media: 
wodociąg – w drodze;
energia elektryczna  – w drodze.

Dojazd
do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne – udział).
PROMOCJA!
MOŻLIWOŚĆ KUPNA CZĘŚCI DZIAŁEK NA RATY BEZ ODSETEK PŁATNE W TERMINIE DO 5 LAT.
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA (M2)
CENA (PLN)
CENA ZA M2 (PLN)
DOSTĘPNOŚĆ
RATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY)
205/19
6436
199 516
31
DOSTĘPNA (2)
205/23
5691
176 421
31
DOSTĘPNA (2)
205/26
3941
122 171
31
DOSTĘPNA (2)
205/30
3824
118 544
31
DOSTĘPNA (2)
205/37
4330
134 230
31
DOSTĘPNA (2)
205/40
4301
133 331
31
DOSTĘPNA (2)
205/42
3451
106 981
31
DOSTĘPNA (2)
205/46
5286
163 866
31
DOSTĘPNA (2)
205/49
5463
169 353
31
DOSTĘPNA (2)
205/51
3925
121 675
31
DOSTĘPNA (2)
205/55
3961
122 791
31
DOSTĘPNA (2)
205/61
1981
61 411
31
DOSTĘPNA (2)
205/66
 
 
 
SPRZEDANA
205/69
2299
71 269
31
DOSTĘPNA (2)
205/71
4023
124 713
31
DOSTĘPNA (2)
205/77
2456
76 136
31
DOSTĘPNA (1)
205/81
3138
97 278
31
DOSTĘPNA (1)
205/84
 
 
 
SPRZEDANA
205/87
3067
95 077
31
DOSTĘPNA (1)
205/92
1991
61 721
31
DOSTĘPNA (1)
205/93

SPRZEDANA
205/95
2311
71 641
31
DOSTĘPNA (1)
205/96
 
 
 
SPRZEDANA
205/98
 
 
 
SPRZEDANA
205/100
SPRZEDANA
205/101
SPRZEDANA
205/107
3443
106 733
31
DOSTĘPNA (1)
205/109
1931
59 861
31
DOSTĘPNA (1)
205/110
2670
82 770
31
DOSTĘPNA (1)
205/111
2038
63 178
31
DOSTĘPNA (1)
205/113
 
 
 
SPRZEDANA
205/125
 
 
 
SPRZEDANA
205/126
 
 
 
SPRZEDANA
205/127
 
 
 
SPRZEDANA
205/129
2952
103 320
35
DOSTĘPNA (1)
205/139
 
 
 
SPRZEDANA
205/140
 
 
 
SPRZEDANA
205/143
 
 
 
SPRZEDANA
205/134
3567
142 680
40
DOSTĘPNA (1)
205/147
3324
132 960
40
DOSTĘPNA (1)
205/149
3082
107 870
35
DOSTĘPNA (1)
205/152
 
 
 
SPRZEDANA
205/154
 
 
 
SPRZEDANA
205/155
 
 
 
SPRZEDANA
205/156
 
 
 
SPRZEDANA
205/157
 
 
 
SPRZEDANA
205/158
 
 
 
SPRZEDANA
205/159
 
 
 
SPRZEDANA
205/160
 
 
 
SPRZEDANA
205/161
 
 
 
SPRZEDANA
205/162
 
 
 
SPRZEDANA
205/167
6013
378 819
63
DOSTĘPNA (1)
205/168
 
 
 
SPRZEDANA
205/170
 
 
 
SPRZEDANA
205/171
 
 
 
SPRZEDANA
205/172
 
 
 
SPRZEDANA
205/188
1396
57 236
41
DOSTĘPNA (2)
205/189
1392
57 072
41
DOSTĘPNA (2)
205/190
1287
52 767
41
DOSTĘPNA (2)
205/194
1014
41 574
41
DOSTĘPNA (2)
205/195
1045
42 845
41
DOSTĘPNA (2)
205/196
1111
45 551
41
DOSTĘPNA (1)
205/197
1110
45 510
41
DOSTĘPNA (1)
205/200
1016
41 656
41
DOSTĘPNA (1)
205/201
1110
45 510
41
DOSTĘPNA (1)
205/202
1339
54 899
41
DOSTĘPNA (1)
205/203
1339
54 899
41
DOSTĘPNA (1)
205/204
SPRZEDANA
205/205
1056
43 296
41
DOSTĘPNA (1)
205/228
916
45 800
50
REZERWACJA (1)
205/230
SPRZEDANA
205/231
1061
53 050
50
DOSTĘPNA (1)
205/234
1076
48 420
45
DOSTĘPNA (1)
205/235
1197
53 865
45
DOSTĘPNA (1)
205/236
1191
53 595
45
DOSTĘPNA (1)
205/237
1342
60 390
45
DOSTĘPNA (1)
205/238
1122
50 490
45
DOSTĘPNA (1)
205/239
1153
51 885
45
DOSTĘPNA (1)
205/240
1181
53 145
45
DOSTĘPNA (1)
205/242
1191
59 550
50
DOSTĘPNA (1)
205/244
1002
50 100
50
   DOSTĘPNA (1)
205/245
1045
52 250
50
   DOSTĘPNA (1)
205/363
1164
47 724
41
DOSTĘPNA (2)
205/441
SPRZEDANA
205/443
1476
73 800
50
DOSTĘPNA (1)
205/444
1145
46 945
41
DOSTĘPNA (2)
205/445
1137
46 617
41
DOSTĘPNA (2)
205/446
1080
44 280
41
DOSTĘPNA (2)
205/448
1112
45 592
41
DOSTĘPNA (2)
205/449
1385
56 785
41
DOSTĘPNA (2)
205/450
1396
57 236
41
DOSTĘPNA (2)
205/451
1253
51 373
41
DOSTĘPNA (2)
205/452
900
36 900
41
DOSTĘPNA (2)
205/453
970
39 770
41
DOSTĘPNA (2)
205/454
970
39 770
41
DOSTĘPNA (2)
205/455
901
36 941
41
DOSTĘPNA (2)
205/457
1082
44 362
41
DOSTĘPNA (2)
205/458
1055
43 255
41
DOSTĘPNA (2)
205/459
1213
49 733
41
DOSTĘPNA (2)
205/460
1253
51 373
41
DOSTĘPNA (2)
205/461
902
36 982
41
DOSTĘPNA (1)
205/462
989
40 549
41
DOSTĘPNA (1)
205/463
898
36 818
41
DOSTĘPNA (1)
205/465
1121
45 961
41
DOSTĘPNA (1)
205/466
1462
59 942
41
DOSTĘPNA (1)
205/467
1150
47 150
41
DOSTĘPNA (1)
205/468
1184
48 544
41
DOSTĘPNA (1)
205/469
1283
52 603
41
DOSTĘPNA (1)
205/470
1223
50 143
41
DOSTĘPNA (1)
205/472
1082
48 690
45
DOSTĘPNA (1)
205/473
1139
51 255
45
DOSTĘPNA (1)
205/474
1105
49 725
45
DOSTĘPNA (1)
205/475
1110
49 950
45
DOSTĘPNA (1)
205/476
1093
49 185
45
DOSTĘPNA (1)
205/477
1093
49 185
45
DOSTĘPNA (1)
205/479
902
36 982
41
DOSTĘPNA (2)
205/480
967
39 647
41
DOSTĘPNA (2)
205/481
967
39 647
41
DOSTĘPNA (2)
205/482
902
36 982
41
DOSTĘPNA (2)
205/484
1170
47 970
41
DOSTĘPNA (2)
205/485
1294
53 054
41
DOSTĘPNA (2)
205/486
1484
60 844
41
DOSTĘPNA (2)
205/487
1263
51 783
41
DOSTĘPNA (2)
205/488
1267
51 947
41
DOSTĘPNA (2)
205/489
1508
61 828
41
DOSTĘPNA (2)
205/490
2469
101 229
41
DOSTĘPNA (2)
205/491
1076
44 116
41
DOSTĘPNA (2)
205/492
1068
43 788
41
DOSTĘPNA (2)
205/494
983
40 303
41
DOSTĘPNA (1)
205/495
1068
43 788
41
DOSTĘPNA (1)
205/496
1002
41 082
41
DOSTĘPNA (1)
205/497
1079
44 239
41
DOSTĘPNA (1)
205/498
1152
47 232
41
DOSTĘPNA (1)
205/499
1226
55 170
45
DOSTĘPNA (1)
205/500
1504
67 680
45
DOSTĘPNA (1)
205/501
1401
57 441
41
DOSTĘPNA (2)
205/502
1288
52 808
41
DOSTĘPNA (2)
205/504
1287
52 767
41
DOSTĘPNA (2)
205/505
1403
57 523
41
DOSTĘPNA (2)
205/506
1069
43 829
41
DOSTĘPNA (2)
205/507
1029
42 189
41
DOSTĘPNA (2)
205/508
1040
42 640
41
DOSTĘPNA (2)
205/509
1008
41 328
41
DOSTĘPNA (2)
205/510
935
38 335
41
DOSTĘPNA (2)
205/511
937
38 417
41
DOSTĘPNA (2)
205/512
936
38 376
41
DOSTĘPNA (2)
205/513
935
38 335
41
DOSTĘPNA (2)
205/515
1247
44 892
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 673 ZŁ
205/516
1232
44 352
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 665 ZŁ
205/517
1071
40 698
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 610 ZŁ
205/519
1085
41 230
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 618 ZŁ
205/520
1402
35 050
25
REZERWACJA
10%, 60 MCY, 526 ZŁ
205/521
1287
38 610
30
DOSTEPNA (2)
10%, 60 MCY, 579 ZŁ
205/523
1287
38 610
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 579 ZŁ
205/524
1402
35 050
25
REZERWACJA  
10%, 60 MCY, 526 ZŁ
205/525
1323
42 336
32
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 635 ZŁ
205/526
1323
42 336
32
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 635 ZŁ
205/527
662
26 480
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 397 ZŁ
205/529
575
24 150
42
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 362 ZŁ
205/530
1150
39 100
34
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 586 ZŁ
205/532
931
37 240
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 559 ZŁ
205/533
931
37 240
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 559 ZŁ
205/534
930
37 200
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 558 ZŁ
205/535
930
37 200
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 558 ZŁ
205/537
1053
37 908
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 569 ZŁ
205/538
1087
39 132
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 587 ZŁ
205/539
1130
40 680
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 610 ZŁ
205/540
1163
41 868
36
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 628 ZŁ
205/541
949
36 062
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 541 ZŁ
205/542
940
35 720
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 536 ZŁ
205/543
941
35 758
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 536 ZŁ
205/544
981
37 278
38
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 559 ZŁ
205/545
1288
38 640
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 580 ZŁ
205/546
1206
36 180
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 543 ZŁ
205/548
1210
36 300
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 544 ZŁ
205/549
1305
39 150
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 587 ZŁ
205/550
755
29 445
39
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 442 ZŁ
205/551
1509
48 288
32
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 742 ZŁ
205/552
1510
48 320
32
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 725 ZŁ
205/553
1146
40 110
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 602 ZŁ
205/554
1132
39 620
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 594 ZŁ
205/555
754
29 406
39
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 441 ZŁ
205/556
662
26 480
40
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 397 ZŁ
205/557
575
28 750
50
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 431 ZŁ
205/559
891
33 858
38
DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 508 ZŁ
205/560
1038
39 444
38
DOSTĘPNA 1)
10%, 60 MCY, 592 ZŁ
205/561
1008
38 304
38
DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 575 ZŁ
205/562
SPRZEDANA
205/563
SPRZEDANA
205/564
SPRZEDANA
205/565
1078
37 730
35
DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 566 ZŁ
205/567
SPRZEDANA
205/569
SPRZEDANA
205/570
1116
29 016
26
REZERWACJA
10%, 60 MCY, 435 ZŁ
205/571
SPRZEDANA
205/572
SPRZEDANA
205/574
899
44 051
49
   DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 661 ZŁ
205/575
1234
60 466
49
DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 907 ZŁ
205/576
1137
37 521
33

REZERWACJA

10%, 60 MCY, 563 ZŁ
205/577
1070
35 310
33
 REZERWACJA
10%, 60 MCY, 530 ZŁ
205/578
1203
39 699
33
REZERWACJA
10%, 60 MCY, 595 ZŁ
205/580
908
31 780
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 477 ZŁ
205/581
968
33 880
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 508 ZŁ
205/582
969
33 915
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 509 ZŁ
205/583
906
31 710
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 476 ZŁ
205/585
1110
38 850
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 583 ZŁ
205/586
1085
37 975
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 570 ZŁ
205/587
1081
37 835
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 567 ZŁ
205/589
883
30 905
35
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 464 ZŁ
205/590
1213
36 390
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 546 ZŁ
205/591
1136
34 080
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 511 ZŁ
205/593
1091
27 275
25
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 409 ZŁ
205/594
1198
35 940
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 539 ZŁ
205/595
1281
35 868
28
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 538 ZŁ
205/596
1168
29 200
25
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 438 ZŁ
205/598
SPRZEDANA
205/599
1290
38 700
30
DOSTĘPNA (2)
10%, 60 MCY, 580 ZŁ
205/600
1319
36 932
28
REZERWACJA
10%, 60 MCY, 554 ZŁ
205/601
    SPRZEDANA
205/603

SPRZEDANA

205/604
911
31 885
35
DOSTĘPNA (1)
10%, 60 MCY, 478 ZŁ
205/605
1323
SPRZEDANA
205/606
1172
SPRZEDANA
205/607
SPRZEDANA
205/608
1005
33 165
33
REZERWACJA
10%, 60 MCY, 497 ZŁ
205/609 1356 67 800 50 DOSTĘPNA (1)
205/610 1363 68 150 50 DOSTĘPNA (1)
205/611
974
39 934
41
DOSTĘPNA (2)
205/612
971
39 811
41
DOSTĘPNA (2)
205/613
985
40 385
41
DOSTĘPNA (2)
205/614
1072
43 952
41
DOSTĘPNA (2)
205/616
1025
42 025
41
DOSTĘPNA (2)
205/617
1030
42 230
41
DOSTĘPNA (2)
205/618
1012
41 492
41
DOSTĘPNA (2)
205/619
970
39 770
41
DOSTĘPNA (2)
205/620
1334
54 694
41
DOSTĘPNA (2)
205/621
1215
49 815
41
DOSTĘPNA (2)
205/622
1330
54 530
41
DOSTĘPNA (2)
205/623
1215
49 815
41
DOSTĘPNA (2)
Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% możesz już korzystać z działki;
– po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

 

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
Lokalizacja: Dołgie