Grunty nad Jeziorem Żerdno

Działka na sprzedaż - Żerdno

Cena: 999 000 PLN
47445 m2
Cena: 999 000 PLN
Cena za m2: 21,06 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Żerdno
 • Powierzchnia: 47445 m2
 • Nr oferty: 0504779
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Widok na działkę i ruiny domu
  Działka
  995 000 PLN

  UROKLIWA DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z WŁASNYM JEZIOREM.

  • Lokalizacja: Kazimierz
  • Powierzchnia: 111800 m2
  • Nr oferty: 0503911
  UROKLIWA DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z WŁASNYM JEZIOREM, KAZIMIERZ GM. BIAŁY BÓR. Pięknie położona nieruchomość przy lesie, z własnym jeziorem oraz z ruinami po siedlisku, częściowo porośnięta samosieją, o pow. 11,18 ha (w tym powierzchnia jeziora ok. 3 ha), składająca się z…
GRUNTY NAD JEZIOREM ŻERDNO
 
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

Dwie działki nr 126/4 i 125/6 obręb Żerdno o pow. łącznej 4,7445 ha:
– z możliwością zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
– własny las,
– dostęp do Jeziora Żerdno poprzez wąski pas – ok. 20 m – gruntów leśnych.
Aktualnie na terenie obrębu Żerdno nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki nr 126/4 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.
W decyzji ustalono (m. in.):
– linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną, zgodnie z częścią graficzną decyzji,
– wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi, nie może przekroczyć 5%,
– liczba kondygnacji nadziemnych maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe,
– dopuszcza się lokalizację piwnic,
– teren powierzchni biologicznie czynnej nie może być niższy niż 80% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekraczać 15 m (tolerancja 20%),
– wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku, liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale 2,5 – 4,5 m,
– wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków nie może przekraczać 9 m,
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 35 do 45 stopni,
– parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne,
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
– teren inwestycji podlega ochronie – przewidziana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie" i w obszarze objętym ochroną z zakresu "Natura 2000" Jeziora Czaplineckie i Ostoja Drawska,
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci,
– zaopatrzenie w wodę – istniejącym przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci – alternatywnie z własnego ujęcia – studni o głębokości do 100 m,
– odprowadzenie ścieków bytowych – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, – zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologie zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.

 

Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Przez działkę nr 125/6 przebiega linia średniego napięcia.
Działki – klasy gruntów:
– działka nr 126/4 o pow. 3,2645 ha – grunt w dobrej kulturze rolnej:
– grunty rolne – RIVa – pow. 1,5645 ha, 
– grunty rolne – RIVb – pow. 0,5700 ha, 
– grunty rolne – RV – pow. 0,2000 ha,
– lasy – LsIII – pow. 0,6300ha,
– lasy – LsIV – pow. 0,3000 ha.
– działka nr 125/6 o pow. 1,48 ha (dostęp do Jeziora Żerdno poprzez wąski pas – ok. 20 m – gruntów leśnych) – grunt z pojedyńczymi drzewami:
– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-RIVb – pow. 0,98 ha; 
– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-RV – pow. 0,38 ha; 
– grunty zadrzewione i zakrzewione na uż rolnych – Lzr-PsIV – pow. 0,12 ha; 

Działka nr 125/6 jest obciążona prawem odkupu na rzecz ANR.

Dojazd: drogą polną od drogi łączącej miejscowości Sikory-Żerdno, lub od drugiej strony od Nowego Drawska.
Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesiące);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Posiadamy jeszcze inne działki na sprzedaż w tej okolicy.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Żerdno