Tanie i duże działki budowlane na skraju wsi.

Działka na sprzedaż - Knyki

Cena: 15 000 PLN
2800 m2
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działek
  Widok działek
 • mapka działek
  Mapka działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działek
  Widok działek
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
  Widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działek
 • mapka działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • droga dojazdowa
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działek
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
 • widok działki i okolicy z lotu ptaka
Cena: 15 000 PLN
Cena za m2: 5,36 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Knyki
 • Powierzchnia: 2800 m2
 • Nr oferty: 0504859
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • widok działek
  Działka
  15 000 PLN

  Tania i duża działka budowlana na skraju wsi.

  • Lokalizacja: Knyki
  • Powierzchnia: 2800 m2
  • Nr oferty: 0504861
  TANIA I DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NA SKRAJU WSI. KNYKI GM. BARWICE. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 5 o pow. ok. 2800 m2 (w trakcie podziału geodezyjnego), położoną przy drodze asfaltowej, na skraju m. Nowy Chwalim, w obr. Knyki…
 • widok na działki
  Działka
  14 100 PLN

  Tania działka budowlana, blisko rzeki Parsęta.

  • Lokalizacja: Krosino
  • Powierzchnia: 2018 m2
  • Nr oferty: 0504883
  REZERWACJA! DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W POBLIŻU LASU, W OKOLICY RZEKI PARSĘTA. Działka nr 503/6 o pow. 2018 m2 położona w kompleksie działek budowlanych, w pobliżu lasu, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy, dojazd drogą asfaltową (droga powiatowa), częściowo drogą wewnętrzną.…
TANIE I DUŻE DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NA SKRAJU WSI,
KNYKI GM. BARWICE.

Oferujemy do sprzedaży działki budowlane (w trakcie podziału geodezyjnego), położone przy drodze asfaltowej, na skraju wsi Nowy Chwalim, w obr. Knyki gm. Barwice. 
Teren działek w całości porośnięty trawą  z pojedynczymi drzewami.
Powierzchnie i ceny działek:
– działka nr 1 o pow. ok. 2800 m2 – cena 19 900 zł;
– działka nr 2 o pow. ok. 2800 m2 – cena 19 900 zł;
– działka nr 3 o pow. ok. 2800 m2 – cena 19 900 zł;
– działka nr 4 o pow. ok. 2800 m2 – cena 19 900 zł;
– działka nr 5 o pow. ok. 2800 m2 – cena 15 000 zł.
Aktualnie gmina Barwice nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki posiadają przeznaczenie pod tereny upraw polowych.
Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.
W decyzji ustalono warunki zabudowy (m. in.):
– wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 180 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30% powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie 2, w tym poddasze użytkowe;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie może przekroczyć 15 metrów (tolerancja 20%);
– wysokość elewacji frontowej budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5m;
– dach budynku należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 15 do 45 stopni;
– wysokość kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekroczyć 9m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
– należy zapewnić min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny w granicach terenu;
– zaopatrzenie w energię elektryczną przyłączem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci;
– zaopatrzenie w wodę przyłączem do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci, alternatywnie z własnego ujęcia;
– odprowadzenie ścieków bytowych do zbiornika bezodpływowego, alternatywnie do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków;
– odprowadzenie wód opadowych na terenie własnym w sposób niepowodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych;
– zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
– unieszkodliwianie odpadów stałych – należy zapewnić miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji oraz zorganizowany odbiór przez wyspecjalizowaną firmę.
Klasy gruntów: grunty orne RIVa.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Media:
– prąd – przez teren działek przebiega napowietrzna linia energetyczna;
– woda – przez teren działek przebiega wodociąg wzdłuż drogi przy granicy;
– kanalizacja – do wykonania we własnym zakresie.
Dojazd drogą asfaltową.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Knyki