Ogłoszenie PWiK. Szczecinek ul. Derdowskiego.

Działka na sprzedaż - Szczecinek

Cena: 131 979 PLN
1090 m2
 • Mapa
  Mapa
 • Mapa
Cena: 131 979 PLN
Cena za m2: 121,08 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Szczecinek, Derdowskiego
 • Powierzchnia: 1090 m2
 • Nr oferty: 0505144
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Jagoda Kurpiewska

współpracujący ekspert finansowy

tel: 785 904 483

jagoda.kurpiewska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • Działka
  129 000 PLN

  Działka w pięknym miejscu, ok. 200 m od Jeziora Pile.

  • Lokalizacja: Borne Sulinowo, Turystyczna
  • Powierzchnia: 1090 m2
  • Nr oferty: 0505123
  SPRZEDANE! GRATULUJEMY STRONOM UDANEJ TRANSAKCJI.  DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ NA OSIEDLU DOMÓW JEDNORODZINNYCH - TO JUŻ RZADKOŚĆ NA RYNKU BORNEGO SULINOWA OK. 200 m OD JEZIORA PILE Działka budowlana nr 8/35 o pow. 1090 m2 położona: - na osiedlu domów jednorodzinnych…
 • orientacyjne położenie działki
  Działka
  139 000 PLN

  Niezwykła lokalizacja - działka nad jeziorem.

  • Lokalizacja: Radacz
  • Powierzchnia: 2230 m2
  • Nr oferty: 0503466
  SPRZEDANE! STRONOM GRATULUJEMY TRANSAKCJI! DZIAŁKA POŁOŻONA W 1 RZĘDZIE ZABUDOWY PRZY JEZIORZE RADACZ, W KOMPLEKSIE DZIAŁEK BUDOWLANYCH. OK. 8 KM OD SZCZECINKA. Działka budowlana położona w pierwszym rzędzie zabudowy kompleksu działek nad jeziorem Radacz, w pobliżu nowo wybudowanych domów. W…

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ogłasza:

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 40/2 o pow. 0,1090 ha, położonej w miejscowości Szczecinek przy ul. Derdowskiego, obręb 08 Szczecinek. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek nieruchomość oznaczona jest jako MN, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00041208/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć kanalizacji deszczowej na długości ok. 45 mb stanowiąca własność Miasta Szczecinek. Kupujący wyraża zgodę na wstęp na teren działki nr 40/2 w obrębie 08 przez Miasto Szczecinek i służby techniczne działające na zlecenie Miasta Szczecinek w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez w/w  działkę sieci kanalizacji deszczowej.

Cena wywoławcza    107 300,00 zł netto (z VAT 131 979,00 zł)

Wadium                      6 650,00 zł

 

Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku do godz. 11.00 w sekretariacie Spółki przy ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek z oznaczeniem na kopercie „Oferta na zakup nieruchomości – (wpisać numer oraz obręb działki, której dotyczy oferta)”. Nie otwierać przed 14 listopada 2019 roku przed godz. 12.00”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku o godz.12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Bugno 2 w sali nr 3. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości zobowiązane są dokonać wpłaty wadium na konto PWiK sp. z o.o.   z siedzibą w Szczecinku, numer rachunku 63 1240 3679 1111 0000 4354 5788 w taki sposób, aby na koncie Spółki wpłata została zaksięgowana  przed terminem otwarcia ofert.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przelewem na konto numer 26 1240 3679 1111 0000 4354 5775.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wyłonienia nabywcy. Podpisanie umowy notarialnej nastąpi na terenie Miasta Szczecinek.                                                                                        

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium przepada. Bliższych informacji udziela Dział Organizacji pod nr tel. 539 190 492.

 

 

Lokalizacja: Szczecinek, Derdowskiego