Teren budowlany o pow. 2,8444 ha przy DK 11.

Działka na sprzedaż - Turowo

Cena: 1 336 000 PLN
28444 m2
 • orientacyjne położenie działki
  Orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
  Orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
  Orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
  Orientacyjne położenie działki
 • mapka terenu
  Mapka terenu
 • koncepcja podziału terenu
  Koncepcja podziału terenu
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • widok na działkę
  Widok na działkę
 • gminna droga asfaltowa
  Gminna droga asfaltowa
 • gminna droga asfaltowa
  Gminna droga asfaltowa
 • orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
 • orientacyjne położenie działki
 • mapka terenu
 • koncepcja podziału terenu
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • widok na działkę
 • gminna droga asfaltowa
 • gminna droga asfaltowa
Cena: 1 336 000 PLN
Cena za m2: 46,97 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Turowo
 • Powierzchnia: 28444 m2
 • Nr oferty: 0504863
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę
GRUNT POŁOŻONY PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 11 POZNAŃ – KOSZALIN.
TUROWO GM. SZCZECINEK.
CENA DO NEGOCJACJI!

Nieruchomość składająca się z dwóch działek ewidencyjnych nr 85/6 i 85/7 o łącznej pow. 2,8444 ha, położona w obr. Turowo gm. Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie, przy drodze krajowej nr 11, prowadzącej z Poznania do Koszalina.
W sąsiedztwie działki znajdują się zabudowania mieszkalne.
Działka w kształcie trójkąta, o wymiarach boków: ok. 390 m, ok. 390 m, ok. 140 m.
Teren działki lekko pagórkowaty, w niewielkiej części porośnięty samosieją.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 53MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej:
1) przeznaczenie podstawowe terenów – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2) przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
3) zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m,
b) geometria dachów – pochyłe,
c) nachylenie połaci dachowych – 25 stopni do 45 stopni,
d) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50 % powierzchni działki budowlanej,
f) wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,9,
g) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000 m2;
4) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w zakresie sieci wodociągowej: z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
b) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych; w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni;
c) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – z sieci;
d) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą; dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne; jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Klasy gruntów: grunty orne RIVa, RIVb, RV, RVI.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Media:
– prąd – w drodze gruntowej;
– woda – w drodze gruntowej oraz przebiega przez teren nieruchomości;
– kanalizacja – w drodze gruntowej, ok. 120 m od działki.
Dojazd: nieruchomość położona jest przy głównej drodze krajowej oraz przy drodze gminnej asfaltowej, zjazd na teren nieruchomości z drogi gminnej.
Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na podział terenu na działki budowlane o najmniejszej powierzchni 1000 m2. Właściciel przygotował wstępny projekt podziału, który przewiduje 24 działki budowlane oraz drogi wewnętrzne.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Turowo