Urokliwa działka siedliskowa z własnym jeziorem.

Działka na sprzedaż - Kazimierz

Cena: 895 000 PLN
111800 m2
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę i ruiny domu
  Widok na działkę i ruiny domu
 • mapka działki
  Mapka działki
 • mapka terenu
  Mapka terenu
 • Widok na działkę - ruiny domu
  Widok na działkę - ruiny domu
 • Działka i droga dojazdowa
  Działka i droga dojazdowa
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę i jeziorko
  Widok na działkę i jeziorko
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę - ruiny domu
  Widok na działkę - ruiny domu
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na jeziorko
  Widok na jeziorko
 • Widok na jeziorko
  Widok na jeziorko
 • Widok na jeziorko
  Widok na jeziorko
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Widok na działkę
  Widok na działkę
 • Droga dojazdowa
  Droga dojazdowa
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę i ruiny domu
 • mapka działki
 • mapka terenu
 • Widok na działkę - ruiny domu
 • Działka i droga dojazdowa
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę i jeziorko
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę - ruiny domu
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na jeziorko
 • Widok na jeziorko
 • Widok na jeziorko
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Widok na działkę
 • Droga dojazdowa
Cena: 895 000 PLN
Cena za m2: 8,01 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Kazimierz
 • Powierzchnia: 111800 m2
 • Nr oferty: 0503911
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt
Potrzebujesz kredytu?
Wypełnij formularz, a nasz doradca kredytowy przygotuje dla Ciebie propozycję kredytu.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Numer telefonu

Moja propozycja kupna
Złóż nam swoją własną ofertę kupna - zaproponuj cenę, a nasz agent skontaktuje się z Tobą.

Imię i nazwisko *

Numer telefonu

Adres email *

Proponowana cena *

 • Drukuj ofertę

Podobne oferty:

 • Działka
  880 000 PLN

  Duży teren (ok. 3 ha) przy krajowej 20

  • Lokalizacja: Silnowo, Działka
  • Powierzchnia: 30549 m2
  • Nr oferty: 0504341
  OBIEKT DO CELÓW PRODUKCYJNYCH - SKŁADÓW - MAGAZYNOWÓW Duży teren - działka nr 414 o pow. 3,0549 ha położony przy krajowej 20 - bardzo dogodny dojazd. Teren w dużej części jest utwardzony. Na działce znajdują się 4 budynki z halami,…
UROKLIWA DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z WŁASNYM JEZIOREM,
KAZIMIERZ GM. BIAŁY BÓR.
Pięknie położona nieruchomość przy lesie, z własnym jeziorem oraz z ruinami po siedlisku, częściowo porośnięta samosieją, o pow. 11,18 ha (w tym powierzchnia jeziora ok. 3 ha), składająca się z pięciu działek geodezyjnych nr  231, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5.
W pobliżu nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze (ok. 400 m).
Teren posesji lekko pagórkowaty, łagodnie schodzący w kierunku jeziora. 
Aktualnie na terenie nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek ustalono funkcję:
– działka nr 231 jako wody otwarte,
– działki nr 185/2, 185/3, 185/4 jako grunty orne,
– działka nr 185/5 jako grunty orne, lasy i zadrzewienia, na działce znajduje się stanowisko archeologiczne 25.
Dla działki nr 185/5 została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budynku garażowo-gospodarczego.
W decyzji określono następujące (m. in.) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
– powierzchnia zabudowy projektowanych budynków – nie może przekroczyć 300 m2;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego – 2, w tym poddasze użytkowe;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla pozostałych budynków – 1;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 30% powierzchni obszaru inwestycji wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi;
– szerokość elewacji frontowych projektowanych budynków nie może przekraczać 15,0 m (tolerancja 20%);
– wysokość elewacji frontowej projektowanych budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 9,0 m;
– dachy projektowanych budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głownych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 50 stopni;
– wysokość do kalenicy dachu pozostałych budynków nie  może przekraczać 8,0 m;
– zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
– zaopatrzenie w energię elektryczną – przyłączem do sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach wydanych przez operatowa sieci;
– zaopatrzenie w wodę – z własnego ujęcia – studnia do głębokości 30m;
– odprowadzanie ścieków bytowych – do bezodpływowego zbiornika alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków;
– zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej; alternatywnie – zastosowanie systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp; dopuszcza się stosowanie wysoko sprawnych kotłów na paliwo stałe stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów.
Klasy gruntów:
– działka nr  231 o pow. 3,31 ha: wody stojące Ws; 
– działka nr 185/2 o pow. 0,44 ha: uż. rolne zabudowane Br-PsV;
– działka nr 185/3 o pow. 0,30 ha: grunty orne RVI – 0,15 ha; pastwiska trwałe PsV – 0,15 ha;
– działka nr 185/4 o pow. 0,14 ha: drogi dr;
– działka nr 185/5 o pow. 6,99 ha: grunty orne RVI – 5,11 ha; grunty zadrzewione Lz-RVI – 0,75 ha; nieużytki N – 0,45 ha; pastwiska trwałe PsV – 0,68 ha.
Dojazd drogą gruntową, ok. 1,4 km od asfaltu.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.  
Lokalizacja: Kazimierz