Usługi, składy, magazyny – wysokość budynków do 15 m

Działka na sprzedaż - Szczecinek

Cena: 550 000 PLN
7667 m2
 • mapka
  Mapka
 • rysunek z planu zagospodarowania
  Rysunek z planu zagospodarowania
 • mapka
 • rysunek z planu zagospodarowania
Cena: 550 000 PLN
Cena za m2: 71,74 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Szczecinek, Rybacka
 • Powierzchnia: 7667 m2
 • Nr oferty: 0505141
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Jagoda Kurpiewska

współpracujący ekspert finansowy

tel: 785 904 483

jagoda.kurpiewska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • widok nieruchomości
  Działka
  499 000 PLN

  Działka przy krajowej jedenastce - kup na raty!

  • Lokalizacja: Dalęcinko
  • Powierzchnia: 77147 m2
  • Nr oferty: 0504508
  DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 7485 ZŁ MIESIĘCZNIE! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU!  Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. DZIAŁKA SIEDLISKOWA O POW. 7,7147 HA, POŁOŻONA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 11, DALĘCINKO, GM. SZCZECINEK.…
 • widok działek
  Działka
  543 500 PLN

  19 ha gruntów rolnych w uprawie przy zabudowaniach.

  • Lokalizacja: Godzisław
  • 4 pokoje
  • Powierzchnia: 194259 m2
  • Nr oferty: 0504985
  TERAZ TANIEJ! NIEMAL 19,5 HA GRUNTÓW ROLNYCH W UPRAWIE. GODZISŁAW GM. GRZMIĄCA. Oferujemy do sprzedaży 6 działek rolnych o łącznej powierzchni 19,4259 ha, utrzymanych w kulturze rolnej - w uprawie, z dobrym dojazdem, w pobliżu zabudowań mieszkalnych, lasu oraz rzeki Radusza.…
DUŻA DZIAŁKA – USŁUGI, SKŁADY, MAGAZYNY – WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW DO 15 M 
SZCZECINEK UL. RYBACKA
Przedmiotem oferty jest nieruchomość – duża działka zabudowana budynkami , położona na działce nr 43/4 o pow. 7667 m2.
Budynki murowane wybudowane w latach 60 XX w (całość o pow. użytkowej 629 m2)
Część zabudowań to:
– budynek biurowo – socjalny, 
– dwa budynki gospodarcze przylegle do budynku biurowego,
– budynek warsztatowo – magazynowy. 

Budynki w stanie do remontu i adaptacji.

Media:
– woda – wodociąg,
– kanalizacja – szambo 15 m3, kanalizacja w drodze obok działki,
– prąd i siła w budynkach.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka działka oznaczona jest symbolem B-9.U
Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem B-9.U:
1) przeznaczenie – zabudowa usługowa;
2) zasady podziału geodezyjnego:
a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż
0,20 ha,
b) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha, przeznaczonej
wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej;
3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budynki usługowe,
b) dopuszcza się składy, magazyny,
c) wysokość budynków – do 15 m,
d) liczba kondygnacji nadziemnych – do trzech,
e) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci pod kątem 45° lub mniejszym,
f) powierzchnia zabudowy – do 70% powierzchni działki budowlanej,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 1,40,
h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,
i) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,
j) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych
i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m;
4) obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu B-24.KD-Z lub B-25.KD-D. 
W (planie) ustaleniach w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
dopuszcza się zachowanie istniejących w dniu uchwalenia planu budynków, zlokalizowanych częściowo
przed linią zabudowy, a także ich nadbudowę w obrębie części wysuniętej przed tą linię;
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).

Lokalizacja: Szczecinek, Rybacka