Działka budowlana mieszk-usług. w centrum Czarnego
Cena: 134 000 PLN
441.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Hubert Kujawa
Hubert Kujawa
tel: 604 784 545

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 134 000 PLN
Cena za m2: 303.85 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Czarne Plac Wolności
Powierzchnia: 441.00 m2
Nr oferty: 0504190

Podobne oferty:

JESZCZE NIŻSZA CENA - 134 000 zł ! 
DZIAŁKA MIESZKANIOWO - USŁUGOWA W ŚCISŁYM CENTRUM CZARNEGO  
PRZY PLACU WOLNOŚCI . 

Działka nr 17/2 o pow. 441 m2, położona przy Placu Wolności, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czarne oznaczona jest symbolem S.2.M,U - tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

W niedalekiej przyszłości planowany jest gruntowna przebudowa Placu Wolności oraz remonty sąsiednich kamienic, co dodatkowo uatrakcyjni najbliższą okolicę.

Działka porośnięta jest trawą z występującymi miejscami drzewami iglastymi. Teran działki w większości równy. W tylnej części działki znajduje się skarpa - obniżenie terenu. Nad granicą działki biegnie napowietrzna linia energetyczna.

Na działce znajduje się murowany, parterowy budynek użytkowy o pow. zabudowy ok. 35 m2.

Klasy gruntów:
B - tereny zabudowy mieszkalnej - 0,0077 ha;
Bp - tereny zurbanizowane niezabudowane - 0,0364 ha.

Wymiary działki: ok. 19m x 22m.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony ul. Zamkowej.

Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej:
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
- lokalizacja zabudowy usługowej,
- lokalizacja zabudowy łączącej funkcje mieszkaniowe i usługowe,
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja usług rzemieślniczych w rozumieniu tradycyjnej wytwórczości (szewstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo itp.),
- lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie oficyn, wiat, garaży, budynków gospodarczych itp.,
- lokalizacja obiektów małej architektury,
- lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
- lokalizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych,
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja wszelkich obiektów produkcyjnych.

Parametry dla budynku głównego:
Ogólne zasady.
Bryłę i formę budynku należy kształtować w nawiązaniu do historycznej zabudowy, jej gabarytu i usytuowania w zwartej zabudowie pierzei. Wymagana staranna kompozycja elewacji frontowej uwzględniająca historyczny podział parcelacyjny, detalu architektonicznego łączących w sposób harmonijny tradycję ze współczesnością. Dopuszcza się zwieńczenie elewacji attyką lub gzymsem. Wskazane zastosowanie szlachetnych i naturalnych materiałów budowlanych (kamień, drewno, stal, beton, cegła, tynk, szkło itp.) Zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu: siding, płytki klinkierowe, blacha falista i trapezowa. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, blacha płaska, papa lub blacho dachówka z posypką mineralną.

Parametry i wskaźniki:
1) ilość kondygnacji – 3 - 4 kondygnacji naziemnych,
2) wysokość zabudowy – 9,0 - 12,0 m od poziomu chodnika do górnej krawędzi attyki lub gzymsu wieńczącego; 16,0 m od poziomu chodnika do najwyższego punktu pokrycia dachu,
3) dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu od 22o do 75o,
4) dachy płaskie.

Parametry dla zabudowy towarzyszącej:
Ogólne zasady:
Dopuszcza się zabudowę towarzysząca, w głębi działki w nawiązaniu do historycznych form oficyn bocznych i tylnych, z możliwością lokalizacji na granicy własności.
Wysokość zabudowy niższą od budynku frontowego.
Parametry i wskaźniki:
1) wysokość do 3 kondygnacji naziemnych (12 m) od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu,
2) dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu od 10o do 35o oraz płaskie.
Łączna maksymalna powierzchnia zabudowy budynków – 70% powierzchni działki.
Obszar znajduje się w zasięgu obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 126 o nazwie Szczecinek; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

Infrastruktura:
Woda - Z sieci wodociągowej.
Ścieki sanitarne - Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Ściekideszczowe:
1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenie terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych lub w innym sposób określony przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.
Ogrzewanie: Systemem zbiorczym lub indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła.
Energetyka: Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów stałych: Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta miasto.

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.  

Podobne oferty:

Działka budowlana mieszk-usług. w centrum Czarnego
Cena: 134 000 PLN
441.00 m2
Cena: 134 000 PLN
Cena za m2: 303.85 PLN
Nr oferty: 0504190
JESZCZE NIŻSZA CENA - 134 000 zł ! 
DZIAŁKA MIESZKANIOWO - USŁUGOWA W ŚCISŁYM CENTRUM CZARNEGO  
PRZY PLACU WOLNOŚCI . 

Działka nr 17/2 o pow. 441 m2, położona przy Placu Wolności, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czarne oznaczona jest symbolem S.2.M,U - tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

W niedalekiej przyszłości planowany jest gruntowna przebudowa Placu Wolności oraz remonty sąsiednich kamienic, co dodatkowo uatrakcyjni najbliższą okolicę.

Działka porośnięta jest trawą z występującymi miejscami drzewami iglastymi. Teran działki w większości równy. W tylnej części działki znajduje się skarpa - obniżenie terenu. Nad granicą działki biegnie napowietrzna linia energetyczna.

Na działce znajduje się murowany, parterowy budynek użytkowy o pow. zabudowy ok. 35 m2.

Klasy gruntów:
B - tereny zabudowy mieszkalnej - 0,0077 ha;
Bp - tereny zurbanizowane niezabudowane - 0,0364 ha.

Wymiary działki: ok. 19m x 22m.

Dojazd do działki drogą asfaltową od strony ul. Zamkowej.

Tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo-usługowej:
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
- lokalizacja zabudowy usługowej,
- lokalizacja zabudowy łączącej funkcje mieszkaniowe i usługowe,
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja usług rzemieślniczych w rozumieniu tradycyjnej wytwórczości (szewstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo itp.),
- lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie oficyn, wiat, garaży, budynków gospodarczych itp.,
- lokalizacja obiektów małej architektury,
- lokalizacja sieci i obiektów infrastruktury technicznej,
- lokalizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych,
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja wszelkich obiektów produkcyjnych.

Parametry dla budynku głównego:
Ogólne zasady.
Bryłę i formę budynku należy kształtować w nawiązaniu do historycznej zabudowy, jej gabarytu i usytuowania w zwartej zabudowie pierzei. Wymagana staranna kompozycja elewacji frontowej uwzględniająca historyczny podział parcelacyjny, detalu architektonicznego łączących w sposób harmonijny tradycję ze współczesnością. Dopuszcza się zwieńczenie elewacji attyką lub gzymsem. Wskazane zastosowanie szlachetnych i naturalnych materiałów budowlanych (kamień, drewno, stal, beton, cegła, tynk, szkło itp.) Zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu: siding, płytki klinkierowe, blacha falista i trapezowa. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, blacha płaska, papa lub blacho dachówka z posypką mineralną.

Parametry i wskaźniki:
1) ilość kondygnacji – 3 - 4 kondygnacji naziemnych,
2) wysokość zabudowy – 9,0 - 12,0 m od poziomu chodnika do górnej krawędzi attyki lub gzymsu wieńczącego; 16,0 m od poziomu chodnika do najwyższego punktu pokrycia dachu,
3) dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu od 22o do 75o,
4) dachy płaskie.

Parametry dla zabudowy towarzyszącej:
Ogólne zasady:
Dopuszcza się zabudowę towarzysząca, w głębi działki w nawiązaniu do historycznych form oficyn bocznych i tylnych, z możliwością lokalizacji na granicy własności.
Wysokość zabudowy niższą od budynku frontowego.
Parametry i wskaźniki:
1) wysokość do 3 kondygnacji naziemnych (12 m) od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu,
2) dachy dwu- lub jednospadowe o nachyleniu od 10o do 35o oraz płaskie.
Łączna maksymalna powierzchnia zabudowy budynków – 70% powierzchni działki.
Obszar znajduje się w zasięgu obszaru głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 126 o nazwie Szczecinek; obowiązują wymagania w zakresie ochrony środowiska stawiane obszarom ochronnym GZWP; należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

Infrastruktura:
Woda - Z sieci wodociągowej.
Ścieki sanitarne - Do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Ściekideszczowe:
1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych, pod warunkiem zabezpieczenie terenu przed zaleganiem wód opadowych i zalewaniem terenów sąsiednich.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych lub w innym sposób określony przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem.
Ogrzewanie: Systemem zbiorczym lub indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła.
Energetyka: Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów stałych: Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z którego korzysta miasto.

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.