Duży teren (ok. 3 ha) przy krajowej 20
Cena: 1 250 000 PLN
30549.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
tel: 608 689 876

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 1 250 000 PLN
Cena za m2: 40.92 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Silnowo działka
Powierzchnia: 30549.00 m2
Nr oferty: 0504341

Podobne oferty:


OBIEKT DO CELÓW PRODUKCYJNYCH - SKŁADÓW - MAGAZYNOWÓW

Duży teren - działka nr 414 o pow. 3,0549 ha położony przy krajowej 20 - bardzo dogodny dojazd.
Teren w dużej części jest utwardzony.
Na działce znajdują się 4 budynki z halami, garażami i pomieszczeniami biurowymi:
- hala produkcyjna o wym. 9x86m - o pow. 770 m2 i przy hali pomieszczenia administracyjno - biurowe o pow. 58 m2oraz socjalne (toalety, prysznic, szatnia, jadalnia);
- budynek suszarni drewna o wym. 7x21m - o pow. 147 m2 (w tym dwie komory suszarniane o wym. 6,5x8m i wsadzie 40 m3 tarcicy każda);
- hala przerobu - o pow. 785 m2;
- budynek (o przeznaczeniu administracyjnym) mieszkalno - biurowy, pustostan - o pow. 320 m2 + piwnica 90 m2);
+ wiata magazynowa drewniana o wym. 12x20m - o pow. 240 m2.
Budynki na przestrzeni lat były wykorzystywane między innymi jako warsztaty, garaże, pieczarkarnia. 
Ostatnio obiekt spełniał funkcję tartaku.
Klasyfikacja gruntu: Ba, R, N.

Istnieje możliwość wynajmu terenu pod działalność.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 2P/U -  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: ...2P/U... ustala się:
1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji zabudowy usługowej,
b) lokalizacji obiektów budowlanych związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych lub w gospodarstwach leśnych i rybackich,
c) lokalizacji garaży oraz innych obiektów zaplecza technicznego lub administracyjno-socjalnego,
d) lokalizacji budowli i urządzeń związanych z rolnictwem,
e) wydzielenia na każdej działce budowlanej jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni całkowitej budynku, w którym zostanie on wydzielony,
f) wydzielenia na każdym z terenów nie więcej niż jednej działki, o szerokości nie mniejszej niż 10 m, służącej jako dojazd do działek, które nie posiadają lub nie będą posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,
g) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;
3) ...;
4) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) ...,
b) na terenach 2P/U i .... nie mniejszą niż 10000 m2;
5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
6) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych lub związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie większą niż 10 m,
b) dla garaży, obiektów zaplecza technicznego lub administracyjno-socjalnego nie większą niż 5 m,
c) dla budowli do 20 m, z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej;
8) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 5241
9) dostęp:
a) ...,
b) terenu 2P/U do terenu 1KD-L lub 6KDW,
c) ...;
10) ....

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nieruchomości nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).


Podobne oferty:

Duży teren (ok. 3 ha) przy krajowej 20
Cena: 1 250 000 PLN
30549.00 m2
Cena: 1 250 000 PLN
Cena za m2: 40.92 PLN
Nr oferty: 0504341

OBIEKT DO CELÓW PRODUKCYJNYCH - SKŁADÓW - MAGAZYNOWÓW

Duży teren - działka nr 414 o pow. 3,0549 ha położony przy krajowej 20 - bardzo dogodny dojazd.
Teren w dużej części jest utwardzony.
Na działce znajdują się 4 budynki z halami, garażami i pomieszczeniami biurowymi:
- hala produkcyjna o wym. 9x86m - o pow. 770 m2 i przy hali pomieszczenia administracyjno - biurowe o pow. 58 m2oraz socjalne (toalety, prysznic, szatnia, jadalnia);
- budynek suszarni drewna o wym. 7x21m - o pow. 147 m2 (w tym dwie komory suszarniane o wym. 6,5x8m i wsadzie 40 m3 tarcicy każda);
- hala przerobu - o pow. 785 m2;
- budynek (o przeznaczeniu administracyjnym) mieszkalno - biurowy, pustostan - o pow. 320 m2 + piwnica 90 m2);
+ wiata magazynowa drewniana o wym. 12x20m - o pow. 240 m2.
Budynki na przestrzeni lat były wykorzystywane między innymi jako warsztaty, garaże, pieczarkarnia. 
Ostatnio obiekt spełniał funkcję tartaku.
Klasyfikacja gruntu: Ba, R, N.

Istnieje możliwość wynajmu terenu pod działalność.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 2P/U -  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: ...2P/U... ustala się:
1) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów, magazynów;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji zabudowy usługowej,
b) lokalizacji obiektów budowlanych związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych lub w gospodarstwach leśnych i rybackich,
c) lokalizacji garaży oraz innych obiektów zaplecza technicznego lub administracyjno-socjalnego,
d) lokalizacji budowli i urządzeń związanych z rolnictwem,
e) wydzielenia na każdej działce budowlanej jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni całkowitej budynku, w którym zostanie on wydzielony,
f) wydzielenia na każdym z terenów nie więcej niż jednej działki, o szerokości nie mniejszej niż 10 m, służącej jako dojazd do działek, które nie posiadają lub nie będą posiadać bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,
g) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;
3) ...;
4) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) ...,
b) na terenach 2P/U i .... nie mniejszą niż 10000 m2;
5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;
6) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;
7) wysokość zabudowy:
a) dla budynków produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych lub związanych z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych do 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie większą niż 10 m,
b) dla garaży, obiektów zaplecza technicznego lub administracyjno-socjalnego nie większą niż 5 m,
c) dla budowli do 20 m, z wyjątkiem infrastruktury telekomunikacyjnej;
8) dowolny kąt nachylenia połaci dachowych; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 5241
9) dostęp:
a) ...,
b) terenu 2P/U do terenu 1KD-L lub 6KDW,
c) ...;
10) ....

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nieruchomości nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości (lokalu).