Atrakcyjne działki budowlane na skraju wsi.
Cena: 39 000 PLN
1228.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 39 000 PLN
Cena za m2: 31.76 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Nowy Chwalim ,
Powierzchnia: 1228.00 m2
Nr oferty: 0504473

Podobne oferty:

ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NA SKRAJU WSI,
PRZY DRODZE ASFALTOWEJ.
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT.

Działki budowlane, bardzo ładnie położone na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Teren porośnięty trawą oraz pojedyńczymi drzewami.

Aktualnie na terenie gmina Barwice nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca rodzaj inwestycji – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz wolnostojącego budynku gospodarczego.
W decyzji ustalono warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego (m. in.):
– wielkość powierzchni zabudowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1 budynku gospodarczego i 1 budynku garażowego - nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 60% powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 w tym poddasze użytkowe;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku garażowego i gospodarczego - 1;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekraczać 20 m (tolerancja 20%);
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego lub gospodarczego nie może przekraczać 7 m (tolerancja 20%);
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 12 m (przy elewacji szczytowej);
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego i gospodarczego liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 7 m (przy elewacji szczytowej);
- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 55 stopni;
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 12 m;
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku garażowego lub gospodarczego nie może przekraczać 7 m;
- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej lub ujęcie własne;
- odprowadzanie ścieków bytowych - do zbiornika bezodpływowego, alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dojazd do działek drogą asfaltową.

Media:

– prąd – przy sąsiednich zabudowaniach;
– wodociąg – przy sąsiednich zabudowaniach;
– kanalizacja – do wykonania we własnym zakresie.

Klasy gruntów: grunty orne RVI.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Powierzchnie, wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 75/7 - pow. 2611 m2, wymiary ok. 36 m x 70 m, cena 59 000 zł;
- działka nr 75/8 - pow. 2612 m2, wymiary ok. 38 m x 70 m, cena 59 000 zł;
- działka nr 75/9 - pow. 1228 m2, kształt nieregularny - boki: ok. 48 m, 7 m, 64 m, 41 m, cena 39 000 zł.

Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Atrakcyjne działki budowlane na skraju wsi.
Cena: 39 000 PLN
1228.00 m2
orientacyjne położenie działek
Cena: 39 000 PLN
Cena za m2: 31.76 PLN
Nr oferty: 0504473
ATRAKCYJNE DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NA SKRAJU WSI,
PRZY DRODZE ASFALTOWEJ.
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT.

Działki budowlane, bardzo ładnie położone na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.
Teren porośnięty trawą oraz pojedyńczymi drzewami.

Aktualnie na terenie gmina Barwice nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca rodzaj inwestycji – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz wolnostojącego budynku gospodarczego.
W decyzji ustalono warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego (m. in.):
– wielkość powierzchni zabudowy 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1 budynku gospodarczego i 1 budynku garażowego - nie przekroczy 200 m2;
– wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 60% powierzchni terenu;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 w tym poddasze użytkowe;
– liczba kondygnacji nadziemnych dla budynku garażowego i gospodarczego - 1;
– szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekraczać 20 m (tolerancja 20%);
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego lub gospodarczego nie może przekraczać 7 m (tolerancja 20%);
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 12 m (przy elewacji szczytowej);
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku garażowego i gospodarczego liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5 m do 7 m (przy elewacji szczytowej);
- dachy budynków należy projektować jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 20 do 55 stopni;
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku mieszkalnego nie może przekraczać 12 m;
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku garażowego lub gospodarczego nie może przekraczać 7 m;
- zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
- zaopatrzenie w energię elektryczną - przyłączem do sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej lub ujęcie własne;
- odprowadzanie ścieków bytowych - do zbiornika bezodpływowego, alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dojazd do działek drogą asfaltową.

Media:

– prąd – przy sąsiednich zabudowaniach;
– wodociąg – przy sąsiednich zabudowaniach;
– kanalizacja – do wykonania we własnym zakresie.

Klasy gruntów: grunty orne RVI.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Powierzchnie, wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 75/7 - pow. 2611 m2, wymiary ok. 36 m x 70 m, cena 59 000 zł;
- działka nr 75/8 - pow. 2612 m2, wymiary ok. 38 m x 70 m, cena 59 000 zł;
- działka nr 75/9 - pow. 1228 m2, kształt nieregularny - boki: ok. 48 m, 7 m, 64 m, 41 m, cena 39 000 zł.

Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.