Działka z warunkami zabudowy - kup na raty!
Cena: 93 500 PLN
19600.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 93 500 PLN
Cena za m2: 4.77 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Knyki ,
Powierzchnia: 19600.00 m2
Nr oferty: 0504486

Podobne oferty:

REZERWACJA!
DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1403 ZŁ MIESIĘCZNIE!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU! 
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKA O POW. 1,96 HA Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY,
KNYKI GM. BARWICE.

Działka położona przy drodze asfaltowej, przy sąsiednich zabudowaniach mieszkalnych, we wsi Knyki, w której zabudowa ma charakter rozproszony.
Teren lekko pagórkowaty, utrzymany w dobrej kulturze rolnej.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia.
Część działki stanowi łąki granicząca z rowem wodnym, co stwarza możliwość zagospodarowania tej części terenu np. na staw.

Aktualnie na danym terenie gmina Barwice nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny łąk, pastwisk, w części tereny upraw polowych.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.

W decyzji ustalono następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (m. in.):
a) linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się, jako nieprzekraczalną zgodnie z częścią graficzną decyzji;
b) wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 170 m2;
c) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 50% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi;
d) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 2 - w tym poddasze użytkowe;
e) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
f) wysokość elewacji frontowej budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 4,5m;
g) dachy budynków należy projektować, jako wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25 st. do 45 st.;
h) wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków - nie może przekroczyć 9m.;
i) parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne;
j) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Działka znajduje się na obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe - Dorzecze Parsęty.

Media:
- wodociąg z sieci - przebiega przez działkę w części przy drodze,
- prąd - przy sąsiednich zabudowaniach.


Klasy gruntów: łąki trwałe ŁIV, grunty rolne RIVb, rowy WŁIV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Dojazd drogą asfaltową.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: 
- minimalny wkład własny - 10%; 
- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; 
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesiące); 
- bez sprawdzania zdolności kredytowej; 
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! 

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Działka z warunkami zabudowy - kup na raty!
Cena: 93 500 PLN
19600.00 m2
widok z lotu ptaka
Cena: 93 500 PLN
Cena za m2: 4.77 PLN
Nr oferty: 0504486
REZERWACJA!
DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1403 ZŁ MIESIĘCZNIE!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU! 
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKA O POW. 1,96 HA Z WYDANĄ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY,
KNYKI GM. BARWICE.

Działka położona przy drodze asfaltowej, przy sąsiednich zabudowaniach mieszkalnych, we wsi Knyki, w której zabudowa ma charakter rozproszony.
Teren lekko pagórkowaty, utrzymany w dobrej kulturze rolnej.
Przez działkę przebiega linia średniego napięcia.
Część działki stanowi łąki granicząca z rowem wodnym, co stwarza możliwość zagospodarowania tej części terenu np. na staw.

Aktualnie na danym terenie gmina Barwice nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako tereny łąk, pastwisk, w części tereny upraw polowych.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych.

W decyzji ustalono następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (m. in.):
a) linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się, jako nieprzekraczalną zgodnie z częścią graficzną decyzji;
b) wielkość powierzchni nowej zabudowy nie przekroczy 170 m2;
c) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 50% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi;
d) liczba kondygnacji nadziemnych - maksymalnie 2 - w tym poddasze użytkowe;
e) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków nie może przekroczyć 12 metrów;
f) wysokość elewacji frontowej budynków liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 4,5m;
g) dachy budynków należy projektować, jako wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25 st. do 45 st.;
h) wysokość do kalenicy dachu projektowanych budynków - nie może przekroczyć 9m.;
i) parametry urządzeń budowlanych określają przepisy odrębne;
j) zakaz wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
Działka znajduje się na obszarze Natura 2000 - obszary siedliskowe - Dorzecze Parsęty.

Media:
- wodociąg z sieci - przebiega przez działkę w części przy drodze,
- prąd - przy sąsiednich zabudowaniach.


Klasy gruntów: łąki trwałe ŁIV, grunty rolne RIVb, rowy WŁIV.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Dojazd drogą asfaltową.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku: 
- minimalny wkład własny - 10%; 
- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem; 
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesiące); 
- bez sprawdzania zdolności kredytowej; 
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA! 

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.