Kompleks działek przy Szczecinku-sprzedaż na raty!
Cena: 84 000 PLN
787.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 84 000 PLN
Cena za m2: 106.73 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Parsęcko ,
Powierzchnia: 787.00 m2
Nr oferty: 0504603

Podobne oferty:

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY SZCZECINKU. 
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.
RATA MIESIĘCZNA - 1260 ZŁ !

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, położony tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek.
Działki o pow. od 700 m2 do 2773 m2.

Teren lekko pagórkowaty.

Dojazd do kompleksu drogą asfaltową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne do wykonania, nabywany udział).

Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV, RVI; łąki trwałe ŁIV, ŁV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działki oznaczone są symbolami 44MN,U; 45MN,U; 46MN,U; 47MN,U i 49MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.):
1. przeznaczenie podstawowe terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2. przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m;
b. geometria dachów - pochyłe, płaskie;
c. nachylenie połaci dachowych pochyłych - od 25 do 45 stopni;
d. powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
e. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
f. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 do 0,9.
Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).
W zakresie sieci wodociągowej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą; dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kominków i pieców kominkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Działka nr 89 obciążona jest bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu do działki nr 88.

Przez działki nr 4, 20, 22, 23, 77 i 78 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.

NR DZIAŁKI

EWIDENCYJNY
NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

CENA

DOSTĘPNOŚĆ

RATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY)

1

285/23

705 m2

-

SPRZEDANA

-

2

285/26

786 m2

-

SPRZEDANA

-

3

285/31

701 m2

-

SPRZEDANA

-

4

285/34

702 m2

-

SPRZEDANA

-

5

285/35

700 m2

-

SPRZEDANA

-

6

285/51

703 m2

-

   SPRZEDANA

-

7

285/52

701 m2

-

SPRZEDANA

-

8

285/53

703 m2

-

SPRZEDANA

-

9

285/59

795 m2

-

SPRZEDANA

-

10

285/60

794 m2

-

SPRZEDANA

-

11

284/9

732 m2

-

  SPRZEDANA

-

12

284/10

786 m2

-

SPRZEDANA

-

13

284/11

723 m2

-

SPRZEDANA

-

14

284/12

777 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

15

284/13

1091 m2

-

SPRZEDANA

-

16

284/14

927 m2

-

SPRZEDANA

-

17

284/15

836 m2

-

SPRZEDANA

-

18

285/28

1124 m2

-

SPRZEDANA

-

19

285/29

795 m2

-

SPRZEDANA

-

20

285/30

784 m2

-

SPRZEDANA
-

21

285/43

765 m2

-

SPRZEDANA

-

22

285/37

709 m2

-

REZERWACJA

-

23

285/38

892 m2

-

SPRZEDANA
-

24

285/39

908 m2

-

SPRZEDANA

-

25

285/40

773 m2

-

SPRZEDANA

-

26

285/42

787 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

27

285/41

724 m2

-

SPRZEDANA
-

28

285/54

908 m2

-

SPRZEDANA

29

285/55

721 m2

-

SPRZEDANA

-

30

285/56

707 m2

-

SPRZEDANA

-

31

285/57

707 m2

-

SPRZEDANA


32 i 33

285/62 i 285/63

1512 m2

149,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,2235ZŁ  

34 i 36

285/64 i 285/65

1509 m2

149,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,2235ZŁ  

35

285/66

883 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

37

285/67

919 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

38

285/68

1220 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

39

285/69

984 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

40

288/23

997 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

41

288/24

834 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

42

288/25

798 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

43

288/26

764 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

44

288/19
951 m2
84,000 zł
DOSTĘPNA
10%,60 MCY,1260ZŁ

45

288/20

802 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

46

288/21

803 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

47

288/22

770 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

48

288/14

778 m2

-

SPRZEDANA
-

49

288/15

771 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

50

288/16

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

51

288/17

736 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

52

284/21

704 m2

-

SPRZEDANA

-

53

284/22

771 m2

-

SPRZEDANA

-

54

284/23

758 m2

-

SPRZEDANA

-

55

284/24

725 m2

-

SPRZEDANA

-

56

284/25

723 m2

-

 SPRZEDANA
-
57
284/26
750 m2
-
SPRZEDANA
-

58

285/80

701 m2

-

SPRZEDANA

-

59

285/81

727 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

60

285/82

725 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

61

285/83

720 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

62

285/84

716 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

63

285/85

711 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

64

285/86

707 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

65

285/87

702 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

66

285/88

728 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

67

285/89

703 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

68

285/90

704 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

69

285/95

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

70

285/96

783 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

71

285/97

780 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

72

285/98

772 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

73

285/104

750 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

74

285/105

744 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

75

285/101

734 m2

-

SPRZEDANA


76

285/100

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

77

285/93

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

78

285/92

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

79

285/91

743 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

80

285/79

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

81

285/78

1592 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

82

285/77

1185 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

83

285/76

1163 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

84

285/75

1193 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

85

285/74

786 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

86

285/73

782 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

87

285/70

1242 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

88

285/71

1282 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

89

285/72

1681 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

90

288/32

1305 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

91

288/31

1568 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

92

288/33

2773 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

93

288/28

1138 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

94

288/27

1155 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

95

288/30

2581 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

96

284/18

781 m2

-

SPRZEDANA

-

97

284/19

780 m2

-

SPRZEDANA

-

98

285/32

701 m2

-

SPRZEDANA

-

99

285/49

706 m2

-

SPRZEDANA

-

100

284/17

817 m2

-

SPRZEDANA

-

101

284/20

768 m2

-

SPRZEDANA

-

102

285/24

720 m2

-

SPRZEDANA

-

103

285/25

791 m2

-

SPRZEDANA

-

104

285/33

701 m2

-

SPRZEDANA

-

105

285/50

709 m2

-

SPRZEDANA

-

106

285/44

742 m2

-

SPRZEDANA

-

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

- minimalny wkład własny - 10%;
- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Kompleks działek przy Szczecinku-sprzedaż na raty!
Cena: 84 000 PLN
787.00 m2
Cena: 84 000 PLN
Cena za m2: 106.73 PLN
Nr oferty: 0504603
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY SZCZECINKU. 
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.
RATA MIESIĘCZNA - 1260 ZŁ !

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, położony tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek.
Działki o pow. od 700 m2 do 2773 m2.

Teren lekko pagórkowaty.

Dojazd do kompleksu drogą asfaltową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne do wykonania, nabywany udział).

Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV, RVI; łąki trwałe ŁIV, ŁV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działki oznaczone są symbolami 44MN,U; 45MN,U; 46MN,U; 47MN,U i 49MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.):
1. przeznaczenie podstawowe terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2. przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a. wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m;
b. geometria dachów - pochyłe, płaskie;
c. nachylenie połaci dachowych pochyłych - od 25 do 45 stopni;
d. powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
e. powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
f. wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 do 0,9.
Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).
W zakresie sieci wodociągowej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą; dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kominków i pieców kominkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Działka nr 89 obciążona jest bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu do działki nr 88.

Przez działki nr 4, 20, 22, 23, 77 i 78 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.

NR DZIAŁKI

EWIDENCYJNY
NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

CENA

DOSTĘPNOŚĆ

RATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY)

1

285/23

705 m2

-

SPRZEDANA

-

2

285/26

786 m2

-

SPRZEDANA

-

3

285/31

701 m2

-

SPRZEDANA

-

4

285/34

702 m2

-

SPRZEDANA

-

5

285/35

700 m2

-

SPRZEDANA

-

6

285/51

703 m2

-

   SPRZEDANA

-

7

285/52

701 m2

-

SPRZEDANA

-

8

285/53

703 m2

-

SPRZEDANA

-

9

285/59

795 m2

-

SPRZEDANA

-

10

285/60

794 m2

-

SPRZEDANA

-

11

284/9

732 m2

-

  SPRZEDANA

-

12

284/10

786 m2

-

SPRZEDANA

-

13

284/11

723 m2

-

SPRZEDANA

-

14

284/12

777 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

15

284/13

1091 m2

-

SPRZEDANA

-

16

284/14

927 m2

-

SPRZEDANA

-

17

284/15

836 m2

-

SPRZEDANA

-

18

285/28

1124 m2

-

SPRZEDANA

-

19

285/29

795 m2

-

SPRZEDANA

-

20

285/30

784 m2

-

SPRZEDANA
-

21

285/43

765 m2

-

SPRZEDANA

-

22

285/37

709 m2

-

REZERWACJA

-

23

285/38

892 m2

-

SPRZEDANA
-

24

285/39

908 m2

-

SPRZEDANA

-

25

285/40

773 m2

-

SPRZEDANA

-

26

285/42

787 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

27

285/41

724 m2

-

SPRZEDANA
-

28

285/54

908 m2

-

SPRZEDANA

29

285/55

721 m2

-

SPRZEDANA

-

30

285/56

707 m2

-

SPRZEDANA

-

31

285/57

707 m2

-

SPRZEDANA


32 i 33

285/62 i 285/63

1512 m2

149,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,2235ZŁ  

34 i 36

285/64 i 285/65

1509 m2

149,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,2235ZŁ  

35

285/66

883 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

37

285/67

919 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

38

285/68

1220 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

39

285/69

984 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

40

288/23

997 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

41

288/24

834 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

42

288/25

798 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

43

288/26

764 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

44

288/19
951 m2
84,000 zł
DOSTĘPNA
10%,60 MCY,1260ZŁ

45

288/20

802 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

46

288/21

803 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

47

288/22

770 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

48

288/14

778 m2

-

SPRZEDANA
-

49

288/15

771 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

50

288/16

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

51

288/17

736 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

52

284/21

704 m2

-

SPRZEDANA

-

53

284/22

771 m2

-

SPRZEDANA

-

54

284/23

758 m2

-

SPRZEDANA

-

55

284/24

725 m2

-

SPRZEDANA

-

56

284/25

723 m2

-

 SPRZEDANA
-
57
284/26
750 m2
-
SPRZEDANA
-

58

285/80

701 m2

-

SPRZEDANA

-

59

285/81

727 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

60

285/82

725 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

61

285/83

720 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

62

285/84

716 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

63

285/85

711 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

64

285/86

707 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

65

285/87

702 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

66

285/88

728 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

67

285/89

703 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

68

285/90

704 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

69

285/95

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

70

285/96

783 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

71

285/97

780 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

72

285/98

772 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

73

285/104

750 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

74

285/105

744 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

75

285/101

734 m2

-

SPRZEDANA


76

285/100

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

77

285/93

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

78

285/92

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

79

285/91

743 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

80

285/79

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

81

285/78

1592 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

82

285/77

1185 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

83

285/76

1163 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

84

285/75

1193 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

85

285/74

786 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

86

285/73

782 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

87

285/70

1242 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

88

285/71

1282 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

89

285/72

1681 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

90

288/32

1305 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

91

288/31

1568 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

92

288/33

2773 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

93

288/28

1138 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

94

288/27

1155 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

95

288/30

2581 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

96

284/18

781 m2

-

SPRZEDANA

-

97

284/19

780 m2

-

SPRZEDANA

-

98

285/32

701 m2

-

SPRZEDANA

-

99

285/49

706 m2

-

SPRZEDANA

-

100

284/17

817 m2

-

SPRZEDANA

-

101

284/20

768 m2

-

SPRZEDANA

-

102

285/24

720 m2

-

SPRZEDANA

-

103

285/25

791 m2

-

SPRZEDANA

-

104

285/33

701 m2

-

SPRZEDANA

-

105

285/50

709 m2

-

SPRZEDANA

-

106

285/44

742 m2

-

SPRZEDANA

-

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

- minimalny wkład własny - 10%;
- po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.