Kompleks działek budowlanych w Turowie.
Cena: 99 000 PLN
1099.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 99 000 PLN
Cena za m2: 90.08 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Turowo ,
Powierzchnia: 1099.00 m2
Nr oferty: 0504642

Podobne oferty:

KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH W TUROWIE.
TYLKO OK. 3 KM OD SZCZECINKA.

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, bardzo ładnie położonych, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych - nowe domy.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 49MN,U:
- podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
- uzupeniające przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m;
- geometria dachów - pochyłe, jedno- lub dwuspadowe o symetrycznie pochylonych połaciach (dopuszcza się wprowadzenie mniejszych elementów dachu takich jak naczółki, lukarny, facjaty, sygnaturki, wieżyczki i uzupełniające połacie garaży, ganków, werand, wykuszy, wiat itp. o zróżnicowanych spadach i nachyleniach) i jako wielospadowe;
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową);
- nachylenie połaci dachowych - od 25 do 45 stopni;
- powierzchnia zabudowy - nie więcej nniż 30% powierzchni działki budowlanej;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni działki budowlanej;
- wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,9;
- w zakresie sieci wodociągowej: ustala się rozbudowę i przebudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcze się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
- w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: ustala się budowę i rozbudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się ogrzewanie budynków z indywidulanych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne żródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych.
Działki nr 19, 20 i 21 położone są w granicach strefy ograniczonej ochrony stanowiska archelogicznego WIII.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
- wodociąg - w drodze gminnej;
- kanalizacja - w drodze gminnej.

Dojazd:
- do kompleksu drogą gminną asfaltową;
- na terenie kompleksu drogami prywatnymi wewnętrznymi do wykonania - udział.

Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
- nr 1 (498/9), pow. 1860m2, ok. 35m x 54m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 2 (498/8), pow. 1342m2, ok. 26m x 53m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 3 (498/7), pow. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 4 (498/5, 498/6), pow. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 5 (498/15), pow. 1761m2, ok. 35m x 55m, RV, RIVb - SPRZEDANA;
- nr 6 (498/16), pow. 1312m2, ok. 25m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 7 (498/17), pow. 1329m2, ok. 26m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 8 (498/18), pow. 1304m2, ok. 25m x 53m, RV - REZERWACJA;
- nr 9 (498/19), pow. 1322m2, ok. 26m x 53m, RV, N - SPRZEDANA;
- nr 10 (498/22), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RVI - SPRZEDANA;
- nr 11 (498/21), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI - SPRZEDANA;
- nr 12 (498/20), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI - SPRZEDANA;
- nr 13 (498/25), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA; 
- nr 14 (498/43), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA;
- nr 15 (498/45), pow. 1012m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA;
- nr 16 (498/24), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, cena 99 000 zł;
- nr 17 (498/42), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb, cena 99 000 zł;
- nr 18 (498/44), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb - REZERWACJA;
- nr 19 (498/46), pow. 1363m2, ok. 25m x 55m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 20 (498/47), pow. 1099m2, ok. 25m x 44m, RV, cena 99 000 zł; 
- nr 21 (498/48), pow. 1017m2, ok. 32m x 35m, RV, RIVb, RIVa, cena 99 000 zł;
- nr 22 (498/14), pow. 1445m2, ok. 52m x 32m, RIVa, PsIV, cena 114 000 zł;
- nr 23 (498/13), pow. 1023m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, - SPRZEDANA;
- nr 24 (498/12), pow. 1020m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA; 
- nr 25 (498/41), pow. 1018m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA; 
- nr 26 (498/40), pow. 1017m2, ok. 25m x 40m, RIVb, RV, N - SPRZEDANA;
- nr 27 (498/39), pow. 1015m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV, N, cena 99 000 zł;
- nr 28 (498/38), pow. 1014m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV, N, cena 99 000 zł;
- nr 29 (498/37), pow. 1015m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV - SPRZEDANA;
- nr 30 (498/36), pow. 1016m2, ok. 25m x 40m, RV - SPRZEDANA;
- nr 31 (498/35), pow. 1019m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - SPRZEDANA; 
- nr 32 (498/34), pow. 1021m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - REZERWACJA;
- nr 33 (498/33), pow. 1023m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI -  SPRZEDANA;
- nr 34 (498/32), pow. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - REZERWACJA;
- nr 35 (498/31), pow. 1027m2, ok. 25m x 40m, RV - REZERWACJA;
- nr 36 (498/30), pow. 1202m2, ok. 30m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA;
- nr 37 (498/3, 498/4), pow. 1411m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Kompleks działek budowlanych w Turowie.
Cena: 99 000 PLN
1099.00 m2
orientacyjne położenie działek
Cena: 99 000 PLN
Cena za m2: 90.08 PLN
Nr oferty: 0504642
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH W TUROWIE.
TYLKO OK. 3 KM OD SZCZECINKA.

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, bardzo ładnie położonych, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych - nowe domy.

Działki w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 49MN,U:
- podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
- uzupeniające przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m;
- geometria dachów - pochyłe, jedno- lub dwuspadowe o symetrycznie pochylonych połaciach (dopuszcza się wprowadzenie mniejszych elementów dachu takich jak naczółki, lukarny, facjaty, sygnaturki, wieżyczki i uzupełniające połacie garaży, ganków, werand, wykuszy, wiat itp. o zróżnicowanych spadach i nachyleniach) i jako wielospadowe;
- pokrycie dachów dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową);
- nachylenie połaci dachowych - od 25 do 45 stopni;
- powierzchnia zabudowy - nie więcej nniż 30% powierzchni działki budowlanej;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni działki budowlanej;
- wskaźnik intensywności zabudowy - do 0,9;
- w zakresie sieci wodociągowej: ustala się rozbudowę i przebudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcze się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych;
- w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: ustala się budowę i rozbudowę sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się ogrzewanie budynków z indywidulanych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się stosowanie systemów wykorzystujących alternatywne żródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych.
Działki nr 19, 20 i 21 położone są w granicach strefy ograniczonej ochrony stanowiska archelogicznego WIII.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
- wodociąg - w drodze gminnej;
- kanalizacja - w drodze gminnej.

Dojazd:
- do kompleksu drogą gminną asfaltową;
- na terenie kompleksu drogami prywatnymi wewnętrznymi do wykonania - udział.

Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
- nr 1 (498/9), pow. 1860m2, ok. 35m x 54m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 2 (498/8), pow. 1342m2, ok. 26m x 53m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 3 (498/7), pow. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 4 (498/5, 498/6), pow. 1393m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 5 (498/15), pow. 1761m2, ok. 35m x 55m, RV, RIVb - SPRZEDANA;
- nr 6 (498/16), pow. 1312m2, ok. 25m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 7 (498/17), pow. 1329m2, ok. 26m x 53m, RV - SPRZEDANA;
- nr 8 (498/18), pow. 1304m2, ok. 25m x 53m, RV - REZERWACJA;
- nr 9 (498/19), pow. 1322m2, ok. 26m x 53m, RV, N - SPRZEDANA;
- nr 10 (498/22), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RVI - SPRZEDANA;
- nr 11 (498/21), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI - SPRZEDANA;
- nr 12 (498/20), pow. 1024m2, ok. 24m x 42m, RV, RVI - SPRZEDANA;
- nr 13 (498/25), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA; 
- nr 14 (498/43), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA;
- nr 15 (498/45), pow. 1012m2, ok. 24m x 41m, RVI - REZERWACJA;
- nr 16 (498/24), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, cena 99 000 zł;
- nr 17 (498/42), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb, cena 99 000 zł;
- nr 18 (498/44), pow. 1011m2, ok. 24m x 41m, RV, RVI, RIVb - REZERWACJA;
- nr 19 (498/46), pow. 1363m2, ok. 25m x 55m, RV - SPRZEDANA; 
- nr 20 (498/47), pow. 1099m2, ok. 25m x 44m, RV, cena 99 000 zł; 
- nr 21 (498/48), pow. 1017m2, ok. 32m x 35m, RV, RIVb, RIVa, cena 99 000 zł;
- nr 22 (498/14), pow. 1445m2, ok. 52m x 32m, RIVa, PsIV, cena 114 000 zł;
- nr 23 (498/13), pow. 1023m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, - SPRZEDANA;
- nr 24 (498/12), pow. 1020m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA; 
- nr 25 (498/41), pow. 1018m2, ok. 25m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA; 
- nr 26 (498/40), pow. 1017m2, ok. 25m x 40m, RIVb, RV, N - SPRZEDANA;
- nr 27 (498/39), pow. 1015m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV, N, cena 99 000 zł;
- nr 28 (498/38), pow. 1014m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV, N, cena 99 000 zł;
- nr 29 (498/37), pow. 1015m2, ok. 25m x 40m, RV, LzrPsIV - SPRZEDANA;
- nr 30 (498/36), pow. 1016m2, ok. 25m x 40m, RV - SPRZEDANA;
- nr 31 (498/35), pow. 1019m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - SPRZEDANA; 
- nr 32 (498/34), pow. 1021m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - REZERWACJA;
- nr 33 (498/33), pow. 1023m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI -  SPRZEDANA;
- nr 34 (498/32), pow. 1025m2, ok. 25m x 40m, RV, RVI - REZERWACJA;
- nr 35 (498/31), pow. 1027m2, ok. 25m x 40m, RV - REZERWACJA;
- nr 36 (498/30), pow. 1202m2, ok. 30m x 40m, RIVa, RIVb, RV - SPRZEDANA;
- nr 37 (498/3, 498/4), pow. 1411m2, ok. 27m x 53m, RV - SPRZEDANA.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.