Działki na uboczu wsi, sprzedaż na raty bez banku.
Cena: 49 000 PLN
2300.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 49 000 PLN
Cena za m2: 21.30 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Mieszałki ,
Powierzchnia: 2300.00 m2
Nr oferty: 0504789

Podobne oferty:

SPRZEDAŻ DZIAŁEK NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. 

Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca.
Działki w całości są porośnięte trawą.

Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
- działka nr 122 o pow. 2300 m2, długość ok. 120 m, szerokość ok. 41 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,21 ha), sady na gruntach rolnych S-RV (0,02 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 123/1 o pow. 2100 m2, długość ok. 67 m, szerokość ok. 35 m, klasy gruntów: grunty rolne RV (0,03 ha), pastwisko trwałe PsIV (0,18 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 123/2 o pow. 2200 m2, długość ok. 89 m, szerokość ok. 27 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,03 ha), łąki ŁIV (0,17 ha), nieużytki N (0,02 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 124/7 o pow. 3000 m2, kształt nieregularny, klasy gruntów: grunty rolne RIVa - SPRZEDANE.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
- działka nr 122 - grunty orne;
- działka nr 123/1 - grunty orne, użytki zielone; na działce występują urządzenia melioracji wodnych; 
- działka nr 123/2 - grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia; na działce występują urządzenia melioracji wodnych; 
- działka nr 124/7 - grunty orne. 

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W decyzji ustalono (m. in.):
- budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
- pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący parterowy budynek;
- szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 18 m;
- wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3 m;
- pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
- geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokaliowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne;
- kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni;
- kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
- dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu;
- wielkość powierzchni zabudowy: do 25%;
- wielkość powierzchni zielonej: min 50%;
- zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość realizacji studni;
- odprowadzenie ścieków: w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji szczelnego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa;
- zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetycznej;
- nakłada się na inwestora obowiązek poprawienia stanu nawierzchni drogi gminnej w sposób umożliwiający obsługę inwestycji;
- wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 386) wydzielić pas o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Działki położone są w obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska".

Dojazd drogą gruntową.

Media:
- prąd i wodociąg - w drodze gruntowej (główna droga dojazdowa);
- kanalizacja - w działce sąsiedniej (po drugiej stronie głównej drogi dojazdowej).
Przez działkę nr 124/7 (na skraju) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
- minimalny wkład własny - 40%;
- po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Działki na uboczu wsi, sprzedaż na raty bez banku.
Cena: 49 000 PLN
2300.00 m2
Cena: 49 000 PLN
Cena za m2: 21.30 PLN
Nr oferty: 0504789
SPRZEDAŻ DZIAŁEK NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. 

Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca.
Działki w całości są porośnięte trawą.

Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów i ceny działek:
- działka nr 122 o pow. 2300 m2, długość ok. 120 m, szerokość ok. 41 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,21 ha), sady na gruntach rolnych S-RV (0,02 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 123/1 o pow. 2100 m2, długość ok. 67 m, szerokość ok. 35 m, klasy gruntów: grunty rolne RV (0,03 ha), pastwisko trwałe PsIV (0,18 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 123/2 o pow. 2200 m2, długość ok. 89 m, szerokość ok. 27 m, klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,03 ha), łąki ŁIV (0,17 ha), nieużytki N (0,02 ha) - cena 49 000 zł;
- działka nr 124/7 o pow. 3000 m2, kształt nieregularny, klasy gruntów: grunty rolne RIVa - SPRZEDANE.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
- działka nr 122 - grunty orne;
- działka nr 123/1 - grunty orne, użytki zielone; na działce występują urządzenia melioracji wodnych; 
- działka nr 123/2 - grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia; na działce występują urządzenia melioracji wodnych; 
- działka nr 124/7 - grunty orne. 

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W decyzji ustalono (m. in.):
- budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
- pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący parterowy budynek;
- szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 18 m;
- wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3 m;
- pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
- geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokaliowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne;
- kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni;
- kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
- dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu;
- wielkość powierzchni zabudowy: do 25%;
- wielkość powierzchni zielonej: min 50%;
- zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość realizacji studni;
- odprowadzenie ścieków: w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji szczelnego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa;
- zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetycznej;
- nakłada się na inwestora obowiązek poprawienia stanu nawierzchni drogi gminnej w sposób umożliwiający obsługę inwestycji;
- wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 386) wydzielić pas o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Działki położone są w obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska".

Dojazd drogą gruntową.

Media:
- prąd i wodociąg - w drodze gruntowej (główna droga dojazdowa);
- kanalizacja - w działce sąsiedniej (po drugiej stronie głównej drogi dojazdowej).
Przez działkę nr 124/7 (na skraju) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
- minimalny wkład własny - 40%;
- po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.