Działka w malowniczym i pagórkowatym terenie.
Cena: 250 000 PLN
29800.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 250 000 PLN
Cena za m2: 8.39 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Przeradz ,
Powierzchnia: 29800.00 m2
Nr oferty: 0504976

Podobne oferty:

DZIAŁKA POŁOŻONA W MALOWNICZYM I PAGÓRKOWATYM TERENIE.
PRZERADZ GM. GRZMIĄCA.

Działka nr 27/9 o pow. 2,98 ha położona w obr. Przeradz gm. Grzmiąca, na kolonii, pod lasem, w malowniczym i pagórkowatym terenie, ok. 150 m od zabudowań mieszkalnych.  Działka utrzymana w kulturze rolnej. Miejsce bardzo urokliwe.
Na terenie działki znajduje się nieużytek (z wodą) do zagospodarowania np. na staw.
Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka opisana jest jako grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo, dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budowie budynku garażowego, budowie dwóch budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W decyzji ustalono (m. in.):
- wielkość powierzchni nowej zabudowy: łączna powierzchnia zabudowy nie więcej niż 200 m2;
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni wnioskowanego terenu;
- szerokość elewacji frontowej: dla budynku mieszkalnego 12 m z tolerancją do 20%, dla budynku garażowego 6 m z tolerancją do 20%, dla pojedynczego budynku gospodarczego 18 m z tolerancją do 20%;
- liczba kondygnacji: dla budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji nadziemnych, dla budynku garażowego jedna kondygnacja nadziemna, dla pojedynczego budynku gospodarczego do dwóch kondygnacji nadziemnych;
- całkowita wysokość budynku liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: dla budynku mieszkalnego nie wyżej niż 9 m, dla budynku garażowego nie wyżej niż 9 m; dla pojedynczego budynku gospodarczego nie wyżej niż 9 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, spodu gzymsu, attyki, okapu głównego dachu liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: dla budynku mieszkalnego, dla budynku garażowego oraz dla pojedynczego budynku gospodarczego - nie wyżej niż 4 m;
- geometria dachu (ustalone parametry nie dotyczą: lukarn, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść): dla budynku mieszkalnego, dla budynku garażowego i dla pojedynczego budynku gospodarczego - dach stromy wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 12 do 45 stopni;
- zaopatrzenie w wodę: z własnego ujęcia wody lub studni;
- odprowadzenie ścieków: do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Klasy gruntów:
- grunty orne RIVa - 2,17 ha;
- grunty orne RV - 0,30 ha;
- łąki trwałe ŁV - 0,07 ha;
- pastwiska trwałe PsV - 0,06 ha;
- rowy na pastwisku W-PsV - 0,01 ha;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych Lzr-RV - 0,06 ha;
- nieużytki N - 0,31 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Dojazd: drogą gruntową ok. 1 km od asfaltu.
Orientacyjne wymiary działki: ok. 160m x 190m.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Działka w malowniczym i pagórkowatym terenie.
Cena: 250 000 PLN
29800.00 m2
Cena: 250 000 PLN
Cena za m2: 8.39 PLN
Nr oferty: 0504976
DZIAŁKA POŁOŻONA W MALOWNICZYM I PAGÓRKOWATYM TERENIE.
PRZERADZ GM. GRZMIĄCA.

Działka nr 27/9 o pow. 2,98 ha położona w obr. Przeradz gm. Grzmiąca, na kolonii, pod lasem, w malowniczym i pagórkowatym terenie, ok. 150 m od zabudowań mieszkalnych.  Działka utrzymana w kulturze rolnej. Miejsce bardzo urokliwe.
Na terenie działki znajduje się nieużytek (z wodą) do zagospodarowania np. na staw.
Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka opisana jest jako grunty orne – podstawowe przeznaczenie terenów pod uprawy polowe i ogrodnictwo, dopuszcza się lokalizację siedlisk rolnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz zalesienia.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budowie budynku garażowego, budowie dwóch budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
W decyzji ustalono (m. in.):
- wielkość powierzchni nowej zabudowy: łączna powierzchnia zabudowy nie więcej niż 200 m2;
- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni wnioskowanego terenu;
- szerokość elewacji frontowej: dla budynku mieszkalnego 12 m z tolerancją do 20%, dla budynku garażowego 6 m z tolerancją do 20%, dla pojedynczego budynku gospodarczego 18 m z tolerancją do 20%;
- liczba kondygnacji: dla budynku mieszkalnego do dwóch kondygnacji nadziemnych, dla budynku garażowego jedna kondygnacja nadziemna, dla pojedynczego budynku gospodarczego do dwóch kondygnacji nadziemnych;
- całkowita wysokość budynku liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: dla budynku mieszkalnego nie wyżej niż 9 m, dla budynku garażowego nie wyżej niż 9 m; dla pojedynczego budynku gospodarczego nie wyżej niż 9 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, spodu gzymsu, attyki, okapu głównego dachu liczona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem: dla budynku mieszkalnego, dla budynku garażowego oraz dla pojedynczego budynku gospodarczego - nie wyżej niż 4 m;
- geometria dachu (ustalone parametry nie dotyczą: lukarn, naczółków, wykuszy oraz zadaszeń wejść): dla budynku mieszkalnego, dla budynku garażowego i dla pojedynczego budynku gospodarczego - dach stromy wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 12 do 45 stopni;
- zaopatrzenie w wodę: z własnego ujęcia wody lub studni;
- odprowadzenie ścieków: do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Klasy gruntów:
- grunty orne RIVa - 2,17 ha;
- grunty orne RV - 0,30 ha;
- łąki trwałe ŁV - 0,07 ha;
- pastwiska trwałe PsV - 0,06 ha;
- rowy na pastwisku W-PsV - 0,01 ha;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych Lzr-RV - 0,06 ha;
- nieużytki N - 0,31 ha.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Dojazd: drogą gruntową ok. 1 km od asfaltu.
Orientacyjne wymiary działki: ok. 160m x 190m.
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.