490 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!
Cena: 49 000 PLN
2200.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 49 000 PLN
Cena za m2: 22.27 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Mieszałki ,
Powierzchnia: 2200.00 m2
Nr oferty: 0505145

Podobne oferty:

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 490 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. 

Oferujemy do sprzedaży działkę nr 123/2 o pow. 2200 m2, położoną w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca.
Działka w całości porośnięta jest trawą.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W decyzji ustalono (m. in.):
– budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
– pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący parterowy budynek;
– szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 18 m;
– wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m;
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3 m;
– pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
– geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokaliowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne;
– kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni;
– kolorystyka elewacji – kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
– dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu;
– wielkość powierzchni zabudowy: do 25%;
– wielkość powierzchni zielonej: min 50%;
– zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość realizacji studni;
– odprowadzenie ścieków: w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji szczelnego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
– zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa;
– zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetyczne; 
- nakłada się na inwestora obowiązek poprawienia stanu nawierzchni drogi gminnej w sposób umożliwiający obsługę inwestycji;
- wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 386) wydzielić pas o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego.
Działka położona jest na obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska".
Na działce występują urządzenia melioracji wodnych.

Klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,03 ha), łąki ŁIV (0,17 ha), nieużytki N (0,02 ha).
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.  

Orientacyjne wymiary działki: ok. 89 m x 27 m. 

Dojazd drogą gruntową.

Media:
– prąd i wodociąg – w drodze gruntowej (główna droga dojazdowa);
– kanalizacja – w działce sąsiedniej (po drugiej stronie głównej drogi dojazdowej).

Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). 

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
- minimalny wkład własny - 40%;
- po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

490 zł miesięcznie - kup na raty bez banku!
Cena: 49 000 PLN
2200.00 m2
Cena: 49 000 PLN
Cena za m2: 22.27 PLN
Nr oferty: 0505145
DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 490 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat. 

Oferujemy do sprzedaży działkę nr 123/2 o pow. 2200 m2, położoną w obrębie geodezyjnym Mieszałki gm. Grzmiąca.
Działka w całości porośnięta jest trawą.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada na danym terenie uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako grunty orne, użytki zielone, lasy i zadrzewienia.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W decyzji ustalono (m. in.):
– budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
– pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący parterowy budynek;
– szerokość elewacji frontowej: od 10 m do 18 m;
– wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m;
– wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3 m;
– pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
– geometria dachu głównego: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokaliowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy, dachy symetryczne;
– kąt nachylenia połaci dachu: od 25 do 45 stopni;
– kolorystyka elewacji – kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
– dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu;
– wielkość powierzchni zabudowy: do 25%;
– wielkość powierzchni zielonej: min 50%;
– zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej dopuszcza się możliwość realizacji studni;
– odprowadzenie ścieków: w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość realizacji szczelnego zbiornika na ścieki bytowe lub przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
– zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne lub bez emisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa;
– zaopatrzenie w energię elektryczną: podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej sieci elektroenergetyczne; 
- nakłada się na inwestora obowiązek poprawienia stanu nawierzchni drogi gminnej w sposób umożliwiający obsługę inwestycji;
- wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 386) wydzielić pas o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego.
Działka położona jest na obszarze Natura 2000 - obszary ptasie "Ostoja Drawska".
Na działce występują urządzenia melioracji wodnych.

Klasy gruntów: grunty rolne RIVa (0,03 ha), łąki ŁIV (0,17 ha), nieużytki N (0,02 ha).
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.  

Orientacyjne wymiary działki: ok. 89 m x 27 m. 

Dojazd drogą gruntową.

Media:
– prąd i wodociąg – w drodze gruntowej (główna droga dojazdowa);
– kanalizacja – w działce sąsiedniej (po drugiej stronie głównej drogi dojazdowej).

Do sprzedaży przeznaczone są także działki sąsiednie (oznaczone na mapie). 

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
- minimalny wkład własny - 40%;
- po wpłacie 40% stajesz się już właścicielem;
- spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
- okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
- bez sprawdzania zdolności kredytowej;
- zabezpieczenie - tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.