Działka budowlana na wsi ok. 60 km od morza i Mielna
Cena: 39 000 PLN
900.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
tel: 608 689 876

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 39 000 PLN
Cena za m2: 43.33 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Krosino Dworcowa
Powierzchnia: 900.00 m2
Nr oferty: 0505469

Podobne oferty:


DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 585 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.


Działka nr 248/3 w miejscowości Krosino gm. Grzmiąca
Zalety działki:
- na kolonii wsi z dobrą komunikacją,
- w pobliżu dużych obszarów leśnych,
- przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, energia napowietrzna;
- decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego.

W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:
- powierzchnia zabudowy - do 180,0 m2
- szerokość elewacji frontowej budynku -  do 15,0 m,
- wysokość górnej elewacji frontowej budynku, do okapu lub gzymsu - do 4,5 m,
- wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 8,0 m,
- maksymalna liczba kondygnacji budynku - II nadziemne,
- dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego, - ograniczyć do minimum zabudowę działki pozostawiając co najmniej 30 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
- geometria dachu budynku dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10o do 45o,
- pokrycie dachu inwestycji dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówką, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem dachówkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich,
- stanowiska postojowe - minimum 1 stanowisko postojowe,
- warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w energię eklektyczną - z projektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej,
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła,
- zaopatrzenie w wodę - z projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków bytowych - do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca działka przeznaczona jest jako MN - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

Klasy gruntów: grunty rolne RV;
Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi.

Odległość:
- ok. 9 km od Grzmiącej.
- ok. 60 km od Bałtyku (Mielno);

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
 
 

Podobne oferty:

Działka budowlana na wsi ok. 60 km od morza i Mielna
Cena: 39 000 PLN
900.00 m2
Cena: 39 000 PLN
Cena za m2: 43.33 PLN
Nr oferty: 0505469

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 585 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.


Działka nr 248/3 w miejscowości Krosino gm. Grzmiąca
Zalety działki:
- na kolonii wsi z dobrą komunikacją,
- w pobliżu dużych obszarów leśnych,
- przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna, energia napowietrzna;
- decyzja o warunkach zabudowy pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego.

W decyzji o warunkach zabudowy określono m.in.:
- powierzchnia zabudowy - do 180,0 m2
- szerokość elewacji frontowej budynku -  do 15,0 m,
- wysokość górnej elewacji frontowej budynku, do okapu lub gzymsu - do 4,5 m,
- wysokość budynku od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 8,0 m,
- maksymalna liczba kondygnacji budynku - II nadziemne,
- dopuszcza się możliwość realizacji poddasza użytkowego, - ograniczyć do minimum zabudowę działki pozostawiając co najmniej 30 % powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,
- geometria dachu budynku dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10o do 45o,
- pokrycie dachu inwestycji dachówką bitumiczną, tynkiem wodoodpornym, blachą, blachodachówką, blachą trapezową, płytą warstwową, płytą falistą, papą lub materiałem dachówkopodobnym w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do kolorystyki pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich,
- stanowiska postojowe - minimum 1 stanowisko postojowe,
- warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w energię eklektyczną - z projektowanych przyłączy do sieci elektroenergetycznej,
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła,
- zaopatrzenie w wodę - z projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej,
- odprowadzenie ścieków bytowych - do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca działka przeznaczona jest jako MN - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności - podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliska rolne wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszcza się lokalizację usług oraz ograniczonej działalności gospodarczej jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

Klasy gruntów: grunty rolne RV;
Przed wybudowaniem budynków działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Bardzo dobre warunki do zamieszkania i wypoczynku dla osób ceniących rytm życia na wsi.

Odległość:
- ok. 9 km od Grzmiącej.
- ok. 60 km od Bałtyku (Mielno);

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.