Działka na skraju wsi, pod lasem, na raty.
Cena: 69 000 PLN
5200.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 69 000 PLN
Cena za m2: 13.27 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Polne ,
Powierzchnia: 5200.00 m2
Nr oferty: 0505667

Podobne oferty:

DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKA NA SKRAJU DUŻEGO KOMPLEKSU LEŚNEGO.

Działka nr 93/9 o pow. 5200 m2, położona na skraju wsi Polne, przy drodze asfaltowej, w otoczeniu rozległego kompleksu leśnego, ok. 5km od jeziora Komorze, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.

Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części ok. 10% lasy.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W decyzji ustalono (m. in.):
1 . wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie więcej niż 27% powierzchni terenu objętego wnioskiem dla projektowanej i istniejącej zabudowy łącznie;
- min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;
2. budynek mieszkalny jednorodzinny:
- szerokość elewacji frontowej: 9,5 m - 14,5 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: max 7,5 m;
- geometria dachu (nie dotyczy połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami, werandami i ogrodami zimowymi): kąt nachylenia połaci dachowych: 25 - 45 stopni, wysokość kalenicy: max 9,0 m, układ połaci dachowych: dwuspadowy, kierunek kalenicy: równległy do nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy;
3. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- energia elektryczna - na warunkach gestora sieci;
- woda - na warunkach gestora sieci;
- ścieki bytowe - na warunkach gestora sieci, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się lokalizację zbiornika bezodpływowego jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Nieruchomość znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000 "Ostoja Drawska" i "Jeziora czaplineckie" oraz w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego lub w jego otulinie.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i kompleksy leśne.
Teren działki jest pofałdowany z obniżeniem w kierunku północnym, o częściowym regularnym kształcie.
Na działce znajduje się niewielka część budynku gospodarczego (tylna południowo-wschodnia ściana) nie należącego do właściciela oraz mały ogródek ogrodzony starym drewnianym płotem nie użytkowany przez właściciela, a także występują zadrzewienia z nasadzeń i samosiewu (klon, jesion, sosna, świerk oraz drzewa owocowe).

Klasy gruntów:
- grunty rolne RVI (0,5100 ha);
- grunty rolne zabudowane Br-RVI (0,0100 ha).

Media:
– prąd – w drodze obok najbliższych zabudowań;
– wodociąg – w drodze, obok najbliższych zabudowań, ok. 80 m od działki;
– kanalizacja tłoczna – w drodze.

Dojazd: z drogi asfaltowej, zapewniona jest nieograniczona w czasie i bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 93/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 93/9 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 

Podobne oferty:

Działka na skraju wsi, pod lasem, na raty.
Cena: 69 000 PLN
5200.00 m2
orientacyjna mapka działki
Cena: 69 000 PLN
Cena za m2: 13.27 PLN
Nr oferty: 0505667
DZIAŁKA MOŻE BYĆ TWOJA ZA 1035 ZŁ MIESIĘCZNIE !!
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działkę można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.

DZIAŁKA NA SKRAJU DUŻEGO KOMPLEKSU LEŚNEGO.

Działka nr 93/9 o pow. 5200 m2, położona na skraju wsi Polne, przy drodze asfaltowej, w otoczeniu rozległego kompleksu leśnego, ok. 5km od jeziora Komorze, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych.

Obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako tereny upraw polowych, w części ok. 10% lasy.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W decyzji ustalono (m. in.):
1 . wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
- nie więcej niż 27% powierzchni terenu objętego wnioskiem dla projektowanej i istniejącej zabudowy łącznie;
- min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem należy urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną;
2. budynek mieszkalny jednorodzinny:
- szerokość elewacji frontowej: 9,5 m - 14,5 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: max 7,5 m;
- geometria dachu (nie dotyczy połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami, werandami i ogrodami zimowymi): kąt nachylenia połaci dachowych: 25 - 45 stopni, wysokość kalenicy: max 9,0 m, układ połaci dachowych: dwuspadowy, kierunek kalenicy: równległy do nieprzekraczalnej frontowej linii zabudowy;
3. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- energia elektryczna - na warunkach gestora sieci;
- woda - na warunkach gestora sieci;
- ścieki bytowe - na warunkach gestora sieci, w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się lokalizację zbiornika bezodpływowego jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.
Nieruchomość znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000 "Ostoja Drawska" i "Jeziora czaplineckie" oraz w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego lub w jego otulinie.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się teren zabudowy zagrodowej i kompleksy leśne.
Teren działki jest pofałdowany z obniżeniem w kierunku północnym, o częściowym regularnym kształcie.
Na działce znajduje się niewielka część budynku gospodarczego (tylna południowo-wschodnia ściana) nie należącego do właściciela oraz mały ogródek ogrodzony starym drewnianym płotem nie użytkowany przez właściciela, a także występują zadrzewienia z nasadzeń i samosiewu (klon, jesion, sosna, świerk oraz drzewa owocowe).

Klasy gruntów:
- grunty rolne RVI (0,5100 ha);
- grunty rolne zabudowane Br-RVI (0,0100 ha).

Media:
– prąd – w drodze obok najbliższych zabudowań;
– wodociąg – w drodze, obok najbliższych zabudowań, ok. 80 m od działki;
– kanalizacja tłoczna – w drodze.

Dojazd: z drogi asfaltowej, zapewniona jest nieograniczona w czasie i bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 93/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działki nr 93/9 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.