Działki pięknie położone nad jeziorem Dołgie.
Cena: 40 150 PLN
803.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Karol Parapura
Karol Parapura
tel: 600 975 867

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 40 150 PLN
Cena za m2: 50.00 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Dołgie ,
Powierzchnia: 803.00 m2
Nr oferty: 0505684

Podobne oferty:

DOŁGIE - DZIAŁKI BLISKO JEZIORA, IDEALNE NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK,
OK. 17 KM OD SZCZECINKA.

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek rekreacyjno - budowlanych (w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położonych, ok. 420 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 700 m od gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie.
Działki o terenie równym.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (m. in.):
- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

Media:
- prąd, kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej;
- wodociąg ok. 150 m od działki nr 1.

Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 200 m (do działki nr 1) drogą polną. Drogi prowadzące do poszczególnych działek - drogi prywatne wewnętrzne do wykonania - udział.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Orientacyjne powierzchnie i ceny działek: 
- działka nr 1, pow. ok. 805 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 40 250 zł - REZERWACJA;
- działka nr 2, pow. ok. 807 m2, cena 40 350 zł - REZERWACJA;
- działka nr 3, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł - REZERWACJA;
- działka nr 4, pow. ok. 804 m2, cena 40 200 zł - REZERWACJA;
- działka nr 5, pow. ok. 810 m2, cena 40 500 zł - REZERWACJA;
- działka nr 6, pow. ok. 803 m2, cena 40 150 zł;
- działka nr 7, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł;
- działka nr 8, pow. ok. 806 m2, cena 40 300 zł;
- działka nr 9, pow. ok. 802 m2, cena 40 100 zł - REZERWACJA;
- działka nr 10, pow. ok. 942 m2, cena 47 100 zł;
- działka nr 11, pow. ok. 908 m2, działka znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 400 zł - REZERWACJA;
- działka nr 12, pow. ok. 912 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 600 zł;
- działka nr 13, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł - REZERWACJA;
- działka nr 14, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł - REZERWACJA;
- działka nr 15, pow. ok. 913 m2, cena 45 650 zł;
- działka nr 16, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 17, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł;
- działka nr 18, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 19, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł;
- działka nr 20, pow. ok. 906 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 300 zł;
- działka nr 21, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 22, pow. ok. 910 m2, cena 45 500 zł;
- działka nr 23, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł;
- działka nr 24, pow. ok. 903 m2, cena 45 150 zł;
- działka nr 25, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł;
- działka nr 26, pow. ok. 916 m2, cena 45 800 zł;
- działka nr 27, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 28, pow. ok. 899 m2, cena 44 950 zł;
- działka nr 29, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 30, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 31, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 32, pow. ok. 816 m2, cena 40 800 zł;
- działka nr 33, pow. ok. 815 m2, cena 40 750 zł;
- działka nr 34, pow. ok. 815 m2, cena 40 750 zł;
- działka nr 35, pow. ok. 946 m2, cena 47 300 zł;
- działka nr 36, pow. ok. 946 m2, cena 47 300 zł;
- działka nr 37, pow. ok. 945 m2, cena 47 250 zł.

Sprzedaż działek zaplanowana jest na połowę 2022 roku. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zarezerwowania działek do czasu kupna.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Działki pięknie położone nad jeziorem Dołgie.
Cena: 40 150 PLN
803.00 m2
orientacyjne położenie działek
Cena: 40 150 PLN
Cena za m2: 50.00 PLN
Nr oferty: 0505684
DOŁGIE - DZIAŁKI BLISKO JEZIORA, IDEALNE NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK,
OK. 17 KM OD SZCZECINKA.

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek rekreacyjno - budowlanych (w trakcie podziału geodezyjnego), bardzo ładnie położonych, ok. 420 m od jeziora Dołgie (w prostej linii), ok. 700 m od gminnej plaży, w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie.
Działki o terenie równym.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (m. in.):
- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

Media:
- prąd, kanalizacja tłoczna - w drodze gminnej;
- wodociąg ok. 150 m od działki nr 1.

Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 200 m (do działki nr 1) drogą polną. Drogi prowadzące do poszczególnych działek - drogi prywatne wewnętrzne do wykonania - udział.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Orientacyjne powierzchnie i ceny działek: 
- działka nr 1, pow. ok. 805 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 40 250 zł - REZERWACJA;
- działka nr 2, pow. ok. 807 m2, cena 40 350 zł - REZERWACJA;
- działka nr 3, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł - REZERWACJA;
- działka nr 4, pow. ok. 804 m2, cena 40 200 zł - REZERWACJA;
- działka nr 5, pow. ok. 810 m2, cena 40 500 zł - REZERWACJA;
- działka nr 6, pow. ok. 803 m2, cena 40 150 zł;
- działka nr 7, pow. ok. 808 m2, cena 40 400 zł;
- działka nr 8, pow. ok. 806 m2, cena 40 300 zł;
- działka nr 9, pow. ok. 802 m2, cena 40 100 zł - REZERWACJA;
- działka nr 10, pow. ok. 942 m2, cena 47 100 zł;
- działka nr 11, pow. ok. 908 m2, działka znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 400 zł - REZERWACJA;
- działka nr 12, pow. ok. 912 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 600 zł;
- działka nr 13, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł - REZERWACJA;
- działka nr 14, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł - REZERWACJA;
- działka nr 15, pow. ok. 913 m2, cena 45 650 zł;
- działka nr 16, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 17, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł;
- działka nr 18, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 19, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł;
- działka nr 20, pow. ok. 906 m2, część działki znajduje się w strefie archeologiczno-konserwatorskiej WIII, cena 45 300 zł;
- działka nr 21, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 22, pow. ok. 910 m2, cena 45 500 zł;
- działka nr 23, pow. ok. 912 m2, cena 45 600 zł;
- działka nr 24, pow. ok. 903 m2, cena 45 150 zł;
- działka nr 25, pow. ok. 907 m2, cena 45 350 zł;
- działka nr 26, pow. ok. 916 m2, cena 45 800 zł;
- działka nr 27, pow. ok. 911 m2, cena 45 550 zł;
- działka nr 28, pow. ok. 899 m2, cena 44 950 zł;
- działka nr 29, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 30, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 31, pow. ok. 814 m2, cena 40 700 zł;
- działka nr 32, pow. ok. 816 m2, cena 40 800 zł;
- działka nr 33, pow. ok. 815 m2, cena 40 750 zł;
- działka nr 34, pow. ok. 815 m2, cena 40 750 zł;
- działka nr 35, pow. ok. 946 m2, cena 47 300 zł;
- działka nr 36, pow. ok. 946 m2, cena 47 300 zł;
- działka nr 37, pow. ok. 945 m2, cena 47 250 zł.

Sprzedaż działek zaplanowana jest na połowę 2022 roku. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość zarezerwowania działek do czasu kupna.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.