Duża działka budowlana szeroki dostęp do jeziora
Cena: 1 790 000 PLN
22738.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Hubert Kujawa
Hubert Kujawa
tel: 604 784 545

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 1 790 000 PLN
Cena za m2: 78.72 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Głęboczek ,
Powierzchnia: 22738.00 m2
Nr oferty: 0505716

Podobne oferty:

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KROSINO 
GŁĘBOCZEK, GM. CZAPLINEK. 
Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 318/2 o pow. 2,2738 ha, położoną w Głęboczku przy jeziorze Krosino (dostęp do jeziora poprzez wąską działkę Skarbu Państwa).  
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym na zasadach szczegółowych określonych w decyzji oraz w części graficznej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.  
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
- linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną, zgodnie z częścią graficzną decyzji,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi – nie może przekroczyć 10%,
- wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 80% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,
- liczba kondygnacji nadziemnych 2 w tym poddasze użytkowe,
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie przekroczy 18,0m (tolerancja 20%),
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m,
- dach budynku gospodarczego należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25o do 45o,
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekraczać 10,0m.
Nieruchomość znajduje się w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu „Natura 2000 – „Jeziora Czaplineckie” i „Ostoja Drawska”. 
Klasy gruntów: grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, RV, pastwiska trwałe - PsIV.
Media: brak.
Dojazd drogą polną gruntową gminną. 
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Odległości:
- Czaplinek ok. 11 km
- Złocieniec ok. 13 km 
- Drawsko Pomorskie ok. 17 km
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.   

Podobne oferty:

Duża działka budowlana szeroki dostęp do jeziora
Cena: 1 790 000 PLN
22738.00 m2
Cena: 1 790 000 PLN
Cena za m2: 78.72 PLN
Nr oferty: 0505716
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA PRZY JEZIORZE KROSINO 
GŁĘBOCZEK, GM. CZAPLINEK. 
Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 318/2 o pow. 2,2738 ha, położoną w Głęboczku przy jeziorze Krosino (dostęp do jeziora poprzez wąską działkę Skarbu Państwa).  
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym na zasadach szczegółowych określonych w decyzji oraz w części graficznej, stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.  
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
- linię zabudowy dla planowanego zamierzenia, ustala się jako nieprzekraczalną, zgodnie z częścią graficzną decyzji,
- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi – nie może przekroczyć 10%,
- wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 80% powierzchni terenu wyznaczonego w części graficznej decyzji liniami rozgraniczającymi,
- liczba kondygnacji nadziemnych 2 w tym poddasze użytkowe,
- szerokość elewacji frontowej projektowanego budynku nie przekroczy 18,0m (tolerancja 20%),
- wysokość elewacji frontowej projektowanego budynku liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, do okapu dachu, musi mieścić się w przedziale od 2,5m do 5,0m,
- dach budynku gospodarczego należy projektować jako dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych kątach nachylenia głównych połaci dachu, mieszczących się w przedziale od 25o do 45o,
- wysokość do kalenicy dachu projektowanego budynku nie może przekraczać 10,0m.
Nieruchomość znajduje się w obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie” i w obszarze objętym ochroną z zakresu „Natura 2000 – „Jeziora Czaplineckie” i „Ostoja Drawska”. 
Klasy gruntów: grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, RV, pastwiska trwałe - PsIV.
Media: brak.
Dojazd drogą polną gruntową gminną. 
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Odległości:
- Czaplinek ok. 11 km
- Złocieniec ok. 13 km 
- Drawsko Pomorskie ok. 17 km
Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.