Działka usługowa w Okonku przy DK nr 11
Cena: 35 000 PLN
1020.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Maciej Woźnicki
Maciej Woźnicki
tel: 602 599 631

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 35 000 PLN
Cena za m2: 34.31 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Okonek Szczecińska
Powierzchnia: 1020.00 m2
Nr oferty: 0505723

Podobne oferty:

DZIAŁKA USŁUGOWA PRZY DK 11,
OKONEK UL. SZCZECIŃSKA.

Działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 11, w centrum Okonka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3U - tereny usług.
Działka leży w strefie stanowiska archeologiczne oraz w strefie zabytkowego układu urabanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

Dla terenów oznaczonych symbolami 3U ustala się:
1) szerokość elewacji frontowej budynków:
  a) dominujących – od 6 do 72 m, jednak nie większa niż szerokość frontu działki,
  b) pozostałych – od 3 do całej szerokości działki;
2) wysokość górnej krawędzi okapu lub gzymsu pod okapem dachów budynków:
  a) dominujących – od 3 do 6 m npt.,
  b) pozostałych – od 2 do 4 m npt.;
3) wysokość górnej krawędzi kalenicy dachów budynków:
  a) dominujących – od 6 do 9 m npt.,
  b) pozostałych – od 2,5 do 9 m npt.;
4) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 50°, albo w formie powłok prostoliniowych lub krzywoliniowych.
5) powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2;
6) możliwość zagospodarowania terenu jako targowiska miejskiego:
  a) z cechami zabudowy dla budynków dominujących ustalonymi także jak dla budynków pozostałych, albo
  b) w formie placu targowego (bez zabudowy) z możliwością zmniejszenia intensywności zabudowy do 0%, albo
  c) w formie hali targowej lub zespołu hal targowych, z zachowaniem następujących warunków:
      - powierzchni zadaszenia do 80% powierzchni terenu,
      - wysokości zadaszenia do 12 m npt.,
      - szerokości elewacji frontowej zadaszenia do szerokości terenu,
      - dachu jednospadowego, dwuspadowego, wielospadowego lub w formie powłok prostoliniowych albo krzywoliniowych;
7) możliwość zagospodarowania całości lub części terenu 3U na potrzeby obiektu handlowego lub handlowo usługowego na więcej niż jednej działce, uwzględniając ustalenia niniejszego planu w odniesieniu do działki, jako ustalenia w odniesieniu do całego terenu 3U;
8) możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym jako budynków dominujących.
Teren działki w części ogrodzony, równy, porośnięty trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Media: prąd i kanalizacja w drodze krajowej. Przez działkę przebiega linia telekomunikacyjna.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
 

Podobne oferty:

Działka usługowa w Okonku przy DK nr 11
Cena: 35 000 PLN
1020.00 m2
Widok na działkę
Cena: 35 000 PLN
Cena za m2: 34.31 PLN
Nr oferty: 0505723
DZIAŁKA USŁUGOWA PRZY DK 11,
OKONEK UL. SZCZECIŃSKA.

Działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 11, w centrum Okonka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3U - tereny usług.
Działka leży w strefie stanowiska archeologiczne oraz w strefie zabytkowego układu urabanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

Dla terenów oznaczonych symbolami 3U ustala się:
1) szerokość elewacji frontowej budynków:
  a) dominujących – od 6 do 72 m, jednak nie większa niż szerokość frontu działki,
  b) pozostałych – od 3 do całej szerokości działki;
2) wysokość górnej krawędzi okapu lub gzymsu pod okapem dachów budynków:
  a) dominujących – od 3 do 6 m npt.,
  b) pozostałych – od 2 do 4 m npt.;
3) wysokość górnej krawędzi kalenicy dachów budynków:
  a) dominujących – od 6 do 9 m npt.,
  b) pozostałych – od 2,5 do 9 m npt.;
4) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 50°, albo w formie powłok prostoliniowych lub krzywoliniowych.
5) powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2;
6) możliwość zagospodarowania terenu jako targowiska miejskiego:
  a) z cechami zabudowy dla budynków dominujących ustalonymi także jak dla budynków pozostałych, albo
  b) w formie placu targowego (bez zabudowy) z możliwością zmniejszenia intensywności zabudowy do 0%, albo
  c) w formie hali targowej lub zespołu hal targowych, z zachowaniem następujących warunków:
      - powierzchni zadaszenia do 80% powierzchni terenu,
      - wysokości zadaszenia do 12 m npt.,
      - szerokości elewacji frontowej zadaszenia do szerokości terenu,
      - dachu jednospadowego, dwuspadowego, wielospadowego lub w formie powłok prostoliniowych albo krzywoliniowych;
7) możliwość zagospodarowania całości lub części terenu 3U na potrzeby obiektu handlowego lub handlowo usługowego na więcej niż jednej działce, uwzględniając ustalenia niniejszego planu w odniesieniu do działki, jako ustalenia w odniesieniu do całego terenu 3U;
8) możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym jako budynków dominujących.
Teren działki w części ogrodzony, równy, porośnięty trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów.

Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Media: prąd i kanalizacja w drodze krajowej. Przez działkę przebiega linia telekomunikacyjna.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.