Działka budowlana w Żelisławiu 70m do jeziora
Cena: 162 000 PLN
8600.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Hubert Kujawa
Hubert Kujawa
tel: 604 784 545

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 162 000 PLN
Cena za m2: 18.84 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Żelisławie ,
Powierzchnia: 8600.00 m2
Nr oferty: 0505724

Podobne oferty:

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W ŻELISŁAWIU 
GM. CZAPLINEK, BLISKO JEZIORA. 
Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 113/2 o pow. 8600 m2, położoną w Żelisławiu blisko jeziora Kaleńskiego.  
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – budynek mieszkalny parterowy, dach pochyły wielospadowy, budynek gospodarczy, garaż przyłącza energetyczne i wodociągowe, bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. 
Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego: 
- linia zabudowy – brak ustaleń w planie; 
- powierzchnia zabudowy – brak ustaleń w planie; 
- szeroko elewacji frontowej – brak ustaleń w planie; 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) – brak ustaleń w planie - rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych – brak ustaleń w planie, zaleca się dachy dwu lub wielospadowe, poddasze użytkowe, 
- kąt nachylenia dachu – brak ustaleń w planie, 
- wysokość kalenicy – brak ustaleń w planie, 
- ustalenia planu – grunty rolne.  
Zachować istniejący starodrzew, zaleca się ograniczyć w maksymalnym stopniu wycinkę pozostałych drzew i przekształcenia terenu, inwestycja znajduje się na obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, należy uwzględnić przepisy powołujące Park. Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia styczeń 2004 r. pismo nr SR-P-5/7041/16/33/2003 należy uwzględnić następujące warunki:  
- projektowana zabudowa będzie architektonicznie nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Żelisławie, 
- lokalizacja budynków na działce stworzy typową dla regionu zabudowę zagrodową z podwórzem centralnym, 
- wszystkie projektowane budynki otrzymają dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,  
- zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 
- zostaną zachowane istniejące na działce nr 113/2 ukształtowanie terenu i stosunki wodne, 
- inwestycja nie naruszy roślinności wodnej i zadrzewienia przywodnego brzegu jeziora Kaleńskie sąsiadującego z działką nr 113/2, 
- zostanie opracowany projekt zagospodarowania działki uwzględniający m.in., lokalizację budynku, nawierzchnię dróg i placów oraz nasadzenia roślinne pozwalające wpisać inwestycję w krajobraz. Do nasadzeń zostaną użyte gatunki spotykane w regionie. 
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez działkę przebiega gazociąg. Na nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości obciążonej w celu dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń przesyłowych, włącznie z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, zgodnie z projektem.  
Klasy gruntów: grunty orne RIVb, grunty zadrzewione i zakrzewione – Lzr-RIVb; 
Media: prąd przy działce.  
Dojazd drogą polną gruntową.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, w obszarze „NATURA 2000 Ostoja Drawska”, w obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego. 
Odległości:
- Czaplinek ok. 6 km 
- Złocieniec ok. 14 km 
- Drawsko Pomorskie ok. 27 km 
Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.   
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 

Podobne oferty:

Działka budowlana w Żelisławiu 70m do jeziora
Cena: 162 000 PLN
8600.00 m2
widok na działkę
Cena: 162 000 PLN
Cena za m2: 18.84 PLN
Nr oferty: 0505724
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W ŻELISŁAWIU 
GM. CZAPLINEK, BLISKO JEZIORA. 
Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z działki nr 113/2 o pow. 8600 m2, położoną w Żelisławiu blisko jeziora Kaleńskiego.  
Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych – budynek mieszkalny parterowy, dach pochyły wielospadowy, budynek gospodarczy, garaż przyłącza energetyczne i wodociągowe, bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. 
Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego: 
- linia zabudowy – brak ustaleń w planie; 
- powierzchnia zabudowy – brak ustaleń w planie; 
- szeroko elewacji frontowej – brak ustaleń w planie; 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu lub attyki) – brak ustaleń w planie - rodzaj dachu, ukształtowanie połaci dachowych – brak ustaleń w planie, zaleca się dachy dwu lub wielospadowe, poddasze użytkowe, 
- kąt nachylenia dachu – brak ustaleń w planie, 
- wysokość kalenicy – brak ustaleń w planie, 
- ustalenia planu – grunty rolne.  
Zachować istniejący starodrzew, zaleca się ograniczyć w maksymalnym stopniu wycinkę pozostałych drzew i przekształcenia terenu, inwestycja znajduje się na obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego, należy uwzględnić przepisy powołujące Park. Zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia styczeń 2004 r. pismo nr SR-P-5/7041/16/33/2003 należy uwzględnić następujące warunki:  
- projektowana zabudowa będzie architektonicznie nawiązywać do historycznej zabudowy wsi Żelisławie, 
- lokalizacja budynków na działce stworzy typową dla regionu zabudowę zagrodową z podwórzem centralnym, 
- wszystkie projektowane budynki otrzymają dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,  
- zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 
- zostaną zachowane istniejące na działce nr 113/2 ukształtowanie terenu i stosunki wodne, 
- inwestycja nie naruszy roślinności wodnej i zadrzewienia przywodnego brzegu jeziora Kaleńskie sąsiadującego z działką nr 113/2, 
- zostanie opracowany projekt zagospodarowania działki uwzględniający m.in., lokalizację budynku, nawierzchnię dróg i placów oraz nasadzenia roślinne pozwalające wpisać inwestycję w krajobraz. Do nasadzeń zostaną użyte gatunki spotykane w regionie. 
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez działkę przebiega gazociąg. Na nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości obciążonej w celu dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń przesyłowych, włącznie z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, zgodnie z projektem.  
Klasy gruntów: grunty orne RIVb, grunty zadrzewione i zakrzewione – Lzr-RIVb; 
Media: prąd przy działce.  
Dojazd drogą polną gruntową.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, w obszarze „NATURA 2000 Ostoja Drawska”, w obszarze otuliny Drawskiego Parku Krajobrazowego. 
Odległości:
- Czaplinek ok. 6 km 
- Złocieniec ok. 14 km 
- Drawsko Pomorskie ok. 27 km 
Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.   
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.