Działka budowlana na obrzeżach Parsęcka
Cena: 82 000 PLN
807.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Hubert Kujawa
Hubert Kujawa
tel: 604 784 545

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 82 000 PLN
Cena za m2: 101.61 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Parsęcko ,
Powierzchnia: 807.00 m2
Nr oferty: 0505873

Podobne oferty:

DZIAŁKA BUDOWLANA 
POŁOŻONA W PARSĘCKU.  
Działka budowlana numer 189/7 o obszarze 807m2 położona w miejscowości Parsęcko, w gminie Szczecinek, ok. 4 km od Szczecinka.
Działka położona jest przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku m. Radomyśl.   

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU – 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.  

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
- zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
- zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. 
Na terenach oznaczonych symbolem MNU – 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: 
- maksymalna wysokość zabudowy - 12m, 
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni),  
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40% powierzchni działki,  
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500 m2.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Orientacyjne wymiary działki: 29mx27m.
Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: sady - PsVI. 
Działka położona jest w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej.  
NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ DZIAŁKA SĄSIEDNIA NR 189/8 (OZNACZONA NA MAPIE). 
Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 

Podobne oferty:

Działka budowlana na obrzeżach Parsęcka
Cena: 82 000 PLN
807.00 m2
Cena: 82 000 PLN
Cena za m2: 101.61 PLN
Nr oferty: 0505873
DZIAŁKA BUDOWLANA 
POŁOŻONA W PARSĘCKU.  
Działka budowlana numer 189/7 o obszarze 807m2 położona w miejscowości Parsęcko, w gminie Szczecinek, ok. 4 km od Szczecinka.
Działka położona jest przy drodze asfaltowej biegnącej w kierunku m. Radomyśl.   

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek działka oznaczona jest symbolem MNU – 3 - tereny zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.  

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
- zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z wyłączeniem zabudowy szeregowej i atrialnej, 
- zabudowa usług nieuciążliwych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z zakazem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 300 m2, 
- zabudowa związana z produkcją rolną nieuciążliwą, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem. 
Na terenach oznaczonych symbolem MNU – 3 ustala się następujące wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane: 
- maksymalna wysokość zabudowy - 12m, 
- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - 2 (dopuszcza się 3, jeśli trzecia kondygnacja nadziemna mieści się w dachu stromym o spadku większym niż 30 stopni),  
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej - 40% powierzchni działki,  
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 500 m2.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 
Orientacyjne wymiary działki: 29mx27m.
Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest jako: sady - PsVI. 
Działka położona jest w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej.  
NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ DZIAŁKA SĄSIEDNIA NR 189/8 (OZNACZONA NA MAPIE). 
Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. 
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.