1 km od jeziora Pile - możliwość zabudowy zagrodowej
Cena: 42 000 PLN
3001.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Grzegorz Mazurkiewicz
Grzegorz Mazurkiewicz
tel: 608 689 876

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.
 
Cena: 42 000 PLN
Cena za m2: 14.00 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Silnowo działka
Powierzchnia: 3001.00 m2
Nr oferty: 0505923

Podobne oferty:


DZIAŁKA ROLNA - ZABUDOWA ZAGRODOWA,
SILNOWO, GMINA BORNE SULINOWO.

Zalety działki:
- działka z perspektywą zabudowy,
- dla osób stroniących od pędu cywilizacyjnego,
- oddalona od najbliższych zabudowań ok. 500 m,
- w pobliżu Jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha),
- ok. 1 km od pięknie zagospodarowanej plaży gminnej nad Jeziorem Pile.

Na sprzedaż jest działka nr 174/8 o pow. 3001 m2 o wymiarach ok. 48m x 63m; teren lekko pofałdowany z lekkim skłonem w kierunku południowym.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8R - tereny rolnicze.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R ustala się:
1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze;
2) zachowanie:
a) istniejącego użytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 5,
b) działek drogowych, stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) zabudowy zagrodowej wyłącznie na działkach siedliskowych,
b) na jednej działce siedliskowej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c) usług agroturystycznych i obiektów im służących na działkach siedliskowych,
d) urządzeń melioracji wodnych,
e) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji:
a) obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczającej z terenem KD-G,
b) budynków w odległości mniejszej niż 30 m od granic orientacyjnej strefy ochrony Wału Pomorskiego, oznaczonej na rysunku planu na terenie 10R;
5) dopuszczenie zalesienia użytków rolnych innych niż łąki lub pastwiska;
6) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych;
7) powierzchnię działki siedliskowej nie mniejszą niż 3000 m2, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustroju rolnego;
8) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni działki siedliskowej, przy czym nie więcej niż 500 m2;
9) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 90% powierzchni działki siedliskowej;
10) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m,
b) dla budynków inwentarskich do 9 m,
c) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;
11) kąt nachylenia połaci dachowych:
a) dla budynków mieszkalnych 35o do 45o,
b) dla budynków pomocniczych lub inwentarskich do 45o;
12) dostęp do przyległych dróg publicznych, wewnętrznych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych, przy czym do terenu KD-G wyłącznie istniejącymi zjazdami, z dopuszczeniem dostępu terenu 9R do terenu 4KD-Z istniejącym dojazdem przez teren 15RM;
13) w strefie ochrony krajobrazu, oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 1;
14) w strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.
 
Klasy gruntu: RIVb

Dojazd:
- drogą gruntową gminną nr 247 (obecnie nieuczęszczaną)  ok. 500 m od drogi krajowej nr 20 kierunek Czaplinek - Szczecinek,
- drogą gruntową gminną nr 247 (obecnie nieuczęszczaną)  ok. 500 m od drogi gminnej nr  248.
- Wraz z działką sprzedawany jest udział w drodze wewnętrznej - działce nr 174/10 o pow. 0,3066 ha (klasy gruntów: RV, RIVb); przeznaczenie: 16KDW - teren dróg wewnętrznych. 

Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie".
W miejscowości Silnowo jest poczta, sklepy, przystanek PKP i PKS. 

Do kupienia jest również działka sąsiednia nr 174/7.

Odległości:
- Borne Sulinowo - ok. 12 km;
- Szczecinek - ok. 22 km;
- Czaplinek - ok. 20 km.

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

1 km od jeziora Pile - możliwość zabudowy zagrodowej
Cena: 42 000 PLN
3001.00 m2
Cena: 42 000 PLN
Cena za m2: 14.00 PLN
Nr oferty: 0505923

DZIAŁKA ROLNA - ZABUDOWA ZAGRODOWA,
SILNOWO, GMINA BORNE SULINOWO.

Zalety działki:
- działka z perspektywą zabudowy,
- dla osób stroniących od pędu cywilizacyjnego,
- oddalona od najbliższych zabudowań ok. 500 m,
- w pobliżu Jeziora Pile (pow. jeziora ok. 1002 ha),
- ok. 1 km od pięknie zagospodarowanej plaży gminnej nad Jeziorem Pile.

Na sprzedaż jest działka nr 174/8 o pow. 3001 m2 o wymiarach ok. 48m x 63m; teren lekko pofałdowany z lekkim skłonem w kierunku południowym.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 8R - tereny rolnicze.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R i 10R ustala się:
1) przeznaczenie pod uprawy rolnicze, ogrodnicze lub sadownicze;
2) zachowanie:
a) istniejącego użytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 5,
b) działek drogowych, stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) zabudowy zagrodowej wyłącznie na działkach siedliskowych,
b) na jednej działce siedliskowej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c) usług agroturystycznych i obiektów im służących na działkach siedliskowych,
d) urządzeń melioracji wodnych,
e) sieci lub obiektów infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji:
a) obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 25 m od linii rozgraniczającej z terenem KD-G,
b) budynków w odległości mniejszej niż 30 m od granic orientacyjnej strefy ochrony Wału Pomorskiego, oznaczonej na rysunku planu na terenie 10R;
5) dopuszczenie zalesienia użytków rolnych innych niż łąki lub pastwiska;
6) w przypadku zalesienia, dostosowanie drzewostanu do warunków siedliskowych;
7) powierzchnię działki siedliskowej nie mniejszą niż 3000 m2, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ustroju rolnego;
8) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni działki siedliskowej, przy czym nie więcej niż 500 m2;
9) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 90% powierzchni działki siedliskowej;
10) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m,
b) dla budynków inwentarskich do 9 m,
c) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m;
11) kąt nachylenia połaci dachowych:
a) dla budynków mieszkalnych 35o do 45o,
b) dla budynków pomocniczych lub inwentarskich do 45o;
12) dostęp do przyległych dróg publicznych, wewnętrznych lub dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych, przy czym do terenu KD-G wyłącznie istniejącymi zjazdami, z dopuszczeniem dostępu terenu 9R do terenu 4KD-Z istniejącym dojazdem przez teren 15RM;
13) w strefie ochrony krajobrazu, oznaczonej na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 1;
14) w strefach „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, zasady ochrony zgodnie z § 6 pkt 2.
 
Klasy gruntu: RIVb

Dojazd:
- drogą gruntową gminną nr 247 (obecnie nieuczęszczaną)  ok. 500 m od drogi krajowej nr 20 kierunek Czaplinek - Szczecinek,
- drogą gruntową gminną nr 247 (obecnie nieuczęszczaną)  ok. 500 m od drogi gminnej nr  248.
- Wraz z działką sprzedawany jest udział w drodze wewnętrznej - działce nr 174/10 o pow. 0,3066 ha (klasy gruntów: RV, RIVb); przeznaczenie: 16KDW - teren dróg wewnętrznych. 

Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie".
W miejscowości Silnowo jest poczta, sklepy, przystanek PKP i PKS. 

Do kupienia jest również działka sąsiednia nr 174/7.

Odległości:
- Borne Sulinowo - ok. 12 km;
- Szczecinek - ok. 22 km;
- Czaplinek - ok. 20 km.

Kupujący bez prowizji. 
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.