Duża działka budowlana z widokiem na jezioro.
Cena: 199 000 PLN
4436.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Maciej Woźnicki
Maciej Woźnicki
tel: 602 599 631

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 199 000 PLN
Cena za m2: 44.86 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Dziki ,
Powierzchnia: 4436.00 m2
Nr oferty: 0505989

Podobne oferty:

DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANO USŁUGOWA. 
BLISKO JEZIORA DZICZE I KOMPLEKSÓW LEŚNYCH.
DZIKI, GM. SZCZECINEK.

Działka budowlana nr 57 położona , na uboczu wsi Dziki, w pobliżu kompleksów leśnych oraz bliskim sąsiedztwie jeziora Dzicze.

Powierzchnia działki wynosi 4 436 m2 (0,4436ha).

Dojazd do działki drogą gminną gruntową ok 33 m od drogi asfaltowej. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem MN/U:
1) nakazuje się:
a) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych jako wolno stojących,
b) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno – usługowego lub usługowego na każdej działce,
c) lokalizację dowolnej liczby budynków pomocniczych,
d) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, przy czym nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
e) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30o do 45o,
f) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
h) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki,
i) powierzchnię działki nie mniejszą niż 500 m2,
j) dostęp do działek z terenu KDW,
k) lokalizację stanowisk postojowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny i 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej związanej z usługami, do miejsc postojowych wlicza się garaż;
2) zakazuje się:
a) usług handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m2;
b) lokalizacji blaszanych budynków pomocniczych;
3) dopuszcza się:
a) zabudowę i zagospodarowanie terenu związane z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą,
b) realizację dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu.

Część działki położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego K (zakaz zabudowy).


Klasy gruntów: grunty orne RV (0,1232ha) oraz RVI (0,3204ha).
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w drodze asfaltowej (odległości do ok. 50m od granicy działki).

Kupujący bez prowizji!
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Podobne oferty:

Duża działka budowlana z widokiem na jezioro.
Cena: 199 000 PLN
4436.00 m2
Orientacyjne położenie nieruchomości.
Cena: 199 000 PLN
Cena za m2: 44.86 PLN
Nr oferty: 0505989
DUŻA DZIAŁKA BUDOWLANO USŁUGOWA. 
BLISKO JEZIORA DZICZE I KOMPLEKSÓW LEŚNYCH.
DZIKI, GM. SZCZECINEK.

Działka budowlana nr 57 położona , na uboczu wsi Dziki, w pobliżu kompleksów leśnych oraz bliskim sąsiedztwie jeziora Dzicze.

Powierzchnia działki wynosi 4 436 m2 (0,4436ha).

Dojazd do działki drogą gminną gruntową ok 33 m od drogi asfaltowej. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem MN/U:
1) nakazuje się:
a) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych jako wolno stojących,
b) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno – usługowego lub usługowego na każdej działce,
c) lokalizację dowolnej liczby budynków pomocniczych,
d) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, przy czym nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
e) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30o do 45o,
f) posadowienie posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki,
h) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 40% powierzchni działki,
i) powierzchnię działki nie mniejszą niż 500 m2,
j) dostęp do działek z terenu KDW,
k) lokalizację stanowisk postojowych w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na każdy lokal mieszkalny i 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej związanej z usługami, do miejsc postojowych wlicza się garaż;
2) zakazuje się:
a) usług handlu o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m2;
b) lokalizacji blaszanych budynków pomocniczych;
3) dopuszcza się:
a) zabudowę i zagospodarowanie terenu związane z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą,
b) realizację dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu.

Część działki położona jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego K (zakaz zabudowy).


Klasy gruntów: grunty orne RV (0,1232ha) oraz RVI (0,3204ha).
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w drodze asfaltowej (odległości do ok. 50m od granicy działki).

Kupujący bez prowizji!
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.