Duża nieruchomość produkcyjno usługowa.
Cena: 5 719 560 PLN
47663.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Maciej Woźnicki
Maciej Woźnicki
tel: 602 599 631

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

  •  – 0% prowizji,
  •  – bezpieczeństwo transakcji,
  •  – fachowa obsługa,
  •  – wsparcie w negocjacjach,
  •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

 

Cena: 5 719 560 PLN
Cena za m2: 120.00 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Marcelin ,
Powierzchnia: 47663.00 m2
Nr oferty: 0506013

Podobne oferty:

DUŻA NIERUCHOMOŚĆ
O PRZEZNACZENIU PRODUKCYJNO USŁUGOWYM
(MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA USŁUG UCIĄŻLIWYCH)
MARCELIN GM. SZCZECINEK

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z dwóch działek gruntu (w użytkowaniu wieczystym) nr 92/9 praz 92/10 o łącznej powierzchni 4,7663 ha, położoną w Marcelinie gm. Szczecinek bezpośrednio przy drodze krajowej nr 20.

Działka nr 92/9 zabudowana jest: budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. zabud. ok. 387 m2, budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. zabud. ok. 578m2, budynkiem wagi samochodowej o pow. zabud. ok. 10m2 oraz budynkiem sterowni o pow. zabud. ok. 31m2. Działka nr 92/10 jest niezabudowana.

Nieruchomość jest w całości ogrodzona, z drogami betonowymi oraz podjazdem i parkingiem z kostki brukowej w  części przy wjeździe. 

Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe (z sieci).
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej (droga krajowa nr 20).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki 92/9 oraz 92/10 oznaczone sa symbolem PU - tereny zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych PU ustalono m. in.:
Przeznaczenie:
- zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji,
-składy, magazyny,
- zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m2,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej,
- drogi wewnętrzne,

- zakaz lokalizowania zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publiczne;

Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA

a

b

c

1

maksymalny w.i.z.

1.5

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

12

3

maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych

3

4

minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2)

1000

5

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)

10

 


Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości .
 

Podobne oferty:

Duża nieruchomość produkcyjno usługowa.
Cena: 5 719 560 PLN
47663.00 m2
Orientacyjne położenie nieruchomości.
Cena: 5 719 560 PLN
Cena za m2: 120.00 PLN
Nr oferty: 0506013
DUŻA NIERUCHOMOŚĆ
O PRZEZNACZENIU PRODUKCYJNO USŁUGOWYM
(MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA USŁUG UCIĄŻLIWYCH)
MARCELIN GM. SZCZECINEK

Oferujemy do sprzedaży nieruchomość składającą się z dwóch działek gruntu (w użytkowaniu wieczystym) nr 92/9 praz 92/10 o łącznej powierzchni 4,7663 ha, położoną w Marcelinie gm. Szczecinek bezpośrednio przy drodze krajowej nr 20.

Działka nr 92/9 zabudowana jest: budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. zabud. ok. 387 m2, budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. zabud. ok. 578m2, budynkiem wagi samochodowej o pow. zabud. ok. 10m2 oraz budynkiem sterowni o pow. zabud. ok. 31m2. Działka nr 92/10 jest niezabudowana.

Nieruchomość jest w całości ogrodzona, z drogami betonowymi oraz podjazdem i parkingiem z kostki brukowej w  części przy wjeździe. 

Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe (z sieci).
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej (droga krajowa nr 20).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki 92/9 oraz 92/10 oznaczone sa symbolem PU - tereny zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych PU ustalono m. in.:
Przeznaczenie:
- zabudowa i zagospodarowanie wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji,
-składy, magazyny,
- zabudowa usługowa uciążliwa i nieuciążliwa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem z dopuszczeniem wprowadzania usług handlu o powierzchni sprzedażnej większej niż 1000 m2,
- zabudowa mieszkaniowa realizowana na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej,
- drogi wewnętrzne,

- zakaz lokalizowania zabudowy i zagospodarowania terenu związanych z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publiczne;

Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA

a

b

c

1

maksymalny w.i.z.

1.5

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

12

3

maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych

3

4

minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2)

1000

5

minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)

10

 


Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Biuro nie posiada dokumentacji budowlanej. Nieruchomość (lokal) nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości .