Tania działka budowlana przy drodze nad morze.
Cena: 59 000 PLN
2275.00 m2
Kontakt w sprawie oferty
Maciej Woźnicki
Maciej Woźnicki
tel: 602 599 631

PGN_logo w png

Kupuj z nami:

 •  – 0% prowizji,
 •  – bezpieczeństwo transakcji,
 •  – fachowa obsługa,
 •  – wsparcie w negocjacjach,
 •  – możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.
 
Cena: 59 000 PLN
Cena za m2: 25.93 PLN
Rodzaj: działka na sprzedaż
Lokalizacja: Wierzchowo ,
Powierzchnia: 2275.00 m2
Nr oferty: 0506059

Podobne oferty:

DZIAŁKA BUDOWLANA
WIERZCHOWO - OK. 20 KM OD SZCZECINKA.


Działka budowlana nr 186/22 o pow. 2 275m2 (ok. 46m x 48m), położona na kolonii miejscowości Wierzchowo, ok. 20 km od Szczecinka.


Działka w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek przeznaczona jest pod tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową (symbol RP).

Dla terenów oznaczonych symbolami RP ustala się następujące przeznaczenie:
 1. zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 2. zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 3. zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 4. drogi wewnętrzne,

Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

 

RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA

1

maksymalny w.i.z.

0.25

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

9

3

maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych

2

4

minimalna powierzchnia działki (m2)

1500

 

1) podłączenie do sieci elektroenergetycznej: ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia, przyłączone do sieci poprzez stacje transformatorowe. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane;

2) podłączenie do sieci wodociągowej:

 1. ustala się budowę, rozbudowę i modernizację sieci o minimalnej średnicy dn 50 mm, system wodociągowy należy realizować z zapewnieniem:
 1. funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach  specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,
 2. wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 1. do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wody deszczowe z parkingów, dróg i placów manewrowych wymagają podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ogrzewanie budynków:

 1. ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła,
 2. dopuszcza się stosowanie  systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.


Wraz z działką nabywany jest udział w działce nr 186/9 (droga wewnętrzna).


Klasy gruntów: grunty orne RIVb (1500m2); nieużytki N (775m2)
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura 2000 - obszary siedliskowe - "Jeziora Szczecineckie".

Dojazd do działki drogą wewnetrzną (droga prywatna – udział).

Media:
– prąd – przy sąsiednich zabudowaniach, przez drogę dojazdową przebiega napowietrzna linia energetyczna.
– wodociąg – w drodze asfaltowej
– kanalizacja tłoczna – przebiega przez działki w części przy drodze asfaltowej;
- gazociąg - przebiega przez działki w części przy drodze asfaltowej;
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna (słupy).

Odległości:
- jezioro Wierzchowo - ok. 2 km;
- Szczecinek - ok. 20 km;
- Koszalin - ok. 50 km;
- Morze Bałtyckie - ok. 70 km.

NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ SĄSIEDNIA DZIAŁKA NR 186/23 (OZNACZONA NA MAPIE).


Kupujący bez prowizji.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

 
 

Podobne oferty:

Tania działka budowlana przy drodze nad morze.
Cena: 59 000 PLN
2275.00 m2
Orientacyjne położenie nieruchomości.
Cena: 59 000 PLN
Cena za m2: 25.93 PLN
Nr oferty: 0506059
DZIAŁKA BUDOWLANA
WIERZCHOWO - OK. 20 KM OD SZCZECINKA.


Działka budowlana nr 186/22 o pow. 2 275m2 (ok. 46m x 48m), położona na kolonii miejscowości Wierzchowo, ok. 20 km od Szczecinka.


Działka w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek przeznaczona jest pod tereny produkcji rolnej z zabudową mieszkaniową (symbol RP).

Dla terenów oznaczonych symbolami RP ustala się następujące przeznaczenie:
 1. zabudowa mieszkaniowa wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 2. zabudowa związana z agroturystyką wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 3. zabudowa związana z produkcją rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem,
 4. drogi wewnętrzne,

Wartości liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:

 

 

RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA

1

maksymalny w.i.z.

0.25

2

maksymalna wysokość zabudowy (m)

9

3

maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych

2

4

minimalna powierzchnia działki (m2)

1500

 

1) podłączenie do sieci elektroenergetycznej: ustala się obsługę poprzez linie kablowe nadziemne lub podziemne, niskiego lub średniego napięcia, przyłączone do sieci poprzez stacje transformatorowe. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności: instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, generatorów prądotwórczych i przydomowych generatorów wiatrowych, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie będzie wymagane;

2) podłączenie do sieci wodociągowej:

 1. ustala się budowę, rozbudowę i modernizację sieci o minimalnej średnicy dn 50 mm, system wodociągowy należy realizować z zapewnieniem:
 1. funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach  specjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej,
 2. wymaganego zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 1. do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się wykonywanie indywidualnych ujęć wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się realizację indywidualnej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowe na grunt lub rozsączanie do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wody deszczowe z parkingów, dróg i placów manewrowych wymagają podczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ogrzewanie budynków:

 1. ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych źródeł ciepła,
 2. dopuszcza się stosowanie  systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne.


Wraz z działką nabywany jest udział w działce nr 186/9 (droga wewnętrzna).


Klasy gruntów: grunty orne RIVb (1500m2); nieużytki N (775m2)
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. 

Działka znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura 2000 - obszary siedliskowe - "Jeziora Szczecineckie".

Dojazd do działki drogą wewnetrzną (droga prywatna – udział).

Media:
– prąd – przy sąsiednich zabudowaniach, przez drogę dojazdową przebiega napowietrzna linia energetyczna.
– wodociąg – w drodze asfaltowej
– kanalizacja tłoczna – przebiega przez działki w części przy drodze asfaltowej;
- gazociąg - przebiega przez działki w części przy drodze asfaltowej;
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna (słupy).

Odległości:
- jezioro Wierzchowo - ok. 2 km;
- Szczecinek - ok. 20 km;
- Koszalin - ok. 50 km;
- Morze Bałtyckie - ok. 70 km.

NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONA JEST RÓWNIEŻ SĄSIEDNIA DZIAŁKA NR 186/23 (OZNACZONA NA MAPIE).


Kupujący bez prowizji.

Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.  

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.