Działki budowlane nad jeziorem Dołgie.

Działka na sprzedaż - Dołgie

Cena: 40 000 PLN
1026 m2
 • widok na działki
  Widok na działki
 • orientacyjne położenie działek
  Orientacyjne położenie działek
 • orientacyjne położenie działek
  Orientacyjne położenie działek
 • orientacyjne położenie działek
  Orientacyjne położenie działek
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
  Widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
  Widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
  Widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • widok na działki
  Widok na działki
 • Kupuj z nami!
  Kupuj z nami!
 • widok na działki
 • orientacyjne położenie działek
 • orientacyjne położenie działek
 • orientacyjne położenie działek
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na wspólny dostęp do jeziora
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • widok na działki
 • Kupuj z nami!
Cena: 40 000 PLN
Cena za m2: 38,99 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Dołgie
 • Powierzchnia: 1026 m2
 • Nr oferty: 050869
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Ekspert Finance

Agnieszka Grabusińska
Daria Piotrowska
Katarzyna Kacprzak

tel: 792 222 599

szczecinek@ekspertfinance.pl

Podobne oferty:

 • widok na wspólne dojście do jeziora
  Działka
  39 240 PLN

  Dołgie - działka nad jeziorem!

  • Lokalizacja: Dołgie
  • Powierzchnia: 981 m2
  • Nr oferty: 0505504
  SPRZEDANE! STRONOM GRATULUJEMY TRANSAKCJI! SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU ! Działkę można kupić na raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.  DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działka budowlana nr 205/544 położona w kompleksie działek w miejscowości Dołgie, ok.…
 • Działka
  38 000 PLN

  Działka - okolice Jeziora Śmiadowo i Jeziora Pile

  • Lokalizacja: Śmiadowo
  • Powierzchnia: 1015 m2
  • Nr oferty: 0505654
  ŚMIADOWO GM. BORNE SULINOWO, DZIAŁKA POŁOŻONA W POBLIŻU JEZIOR ŚMIADOWO ORAZ PILE.   Działka rolna nr 40/26 o pow. 1015 m2, porośnięta samosiejką, położona na skraju wsi, ok. 400 m (w linii prostej) od pięknego jeziora Śmiadowo (I klasa czystości),…
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH
POŁOŻONYCH NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE.
Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie, częściowo graniczące z kompleksem leśnym.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział w dwóch wspólnych dostępach do jeziora, z których jeden zaadaptowany jest na plażę, udział w drodze wewnętrznej oraz w terenach zieleni parkowej. 

Jezioro Dołgie
ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; 
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media: 
wodociąg – w drodze;
energia elektryczna  – w drodze.

Dojazd
do terenu kompleksu poprzez drogę utwardzoną z płyt betonowych, a po terenie kompleksu drogami gruntowymi (drogi prywatne – udział).
PROMOCJA!
MOŻLIWOŚĆ KUPNA CZĘŚCI DZIAŁEK NA RATY PŁATNE W TERMINIE DO 2 LAT.
NR DZIAŁKI
POWIERZCHNIA (M2)
CENA (PLN)
CENA ZA M2 (PLN)
WEWNĘTRZNE

MOŻLIWOŚĆ KUPNA NA RATY
DO 2 LAT
205/19
6436
WD (2)
205/23
5691
WD (2)
205/26
3941
WD (2)
205/30
3824
WD (2)
205/37
4330
WD (2)
205/40
4301
WD (2)
205/42
3451
WD (2)
205/46
5286
WD (2)
205/49
5463
163 890
30
AA (2), Ls
205/51
3925
117 750
30
AA (2)
205/55
3961
WD (2)
205/61
1981
WD (2)
205/69
2299
WD (2)
205/71
4023
120 690
30
AA (2)
205/77
2456
WD (1), WIII
205/81
3138
109 830
35
AA (1), WIII
205/87
3067
WD (1)
205/92
1991
79 640
40
AA (1)
205/95
2311
WD (1)
205/107
3443
137 720
40
AA (1), WIII
205/109
1931
77 240
40
AA (1)
205/110
2670
WD (1)
205/111
2038
81 520
40
AA (1)
205/129
2952
WD (1), WIII
205/134
3567
214 000 60
WD (1), WIII
205/144
3456
WD (1)
205/149
3082
138 690
45
AA (1)
205/188
1396
69 800
50
DAD (2)
205/190
1287
58 906
46
AW (2)
   KUP NA RATY
205/192
1293
50 000
38,7
JAM (2)
205/193
1412
55 000
38,9
JAM (2), U,Ut
205/195
1045
57 500
55
DAD (2), U,Ut
205/196
1111
54 440
49
AW (1)
KUP NA RATY 
205/197
1110
61 100
55
DAD (1)
205/199
1022
46 000
45
JAM (1), WIII
205/200
1016
50 640
50
AW (1), WIII
KUP NA RATY 
205/201
1110
61 100
55
DAD (1), WIII
205/203
1545
70 000
45,3
WS(1)
205/205
1056
50 000
47,3
WS(1)
205/207
1316
56 060
42,6
AW (1)
KUP NA RATY 
205/208
1359
60 000
44,1
JAM (1)
205/210
932
51 300 55
DAD (1)
205/211
940
46 000 49
JAM (1)
205/215
1530
76 500 50
DAD (1)
205/217
1251
60 000 48
JAM (1)
205/218
1502
62 570 41,6
AW (1)
KUP NA RATY 
205/221
1295
62 000 47,9
JAM (1)
205/224
1422 71 100 50
DAD (1)
205/232
1000
52 000
52
JAM (1)
205/236
1191
65 500
55
DAD (1)
205/239
1153
63 400
55
DAD (1)
205/241
1182
55 000
46,5
JAM (1)
205/247
1340
65 000
48,5
IM (1)
205/248
1328 64 000 48,2
IM (1)
205/254
1240 47 500 38,3
IM (2)
205/255
1254 48 000 38,3
IM (2)
205/256
1115 43 000 38,5
IM (2)
205/258
1115 43 000 38,5
IM (2)
205/259
916 36 000 39,3
IM (2)
205/260
919 36 000 39,1
IM (2)
205/261
911 36 000 39,5
IM (2)
205/262
913 36 000 39,4
IM (2)
205/263
910 36 000 39,5
IM (2)
205/264
919 36 000 39,1
IM (2)
205/265
1421 54 000 38
IM (2)
205/267
1264 48 000 38
IM (2)
205/268
1264 48 000 38
IM (2)
205/269
1259  48 000  38,1
IM (2)
205/270
1027 40 000 38,9
IM (2)
205/271
1026 40 000 39
IM (2)
205/272
1026 40 000 39
IM (2)
205/273
1018 40 000 39,3
IM (2)
205/274
1016 40 000 39,4
IM (2)
205/275
1115 43 500 39
IM (2)
205/276
1056 41 000 38,8
IM (2)
205/278 1226 48 000 39,1
IM (2)
205/279 1226 48 000 39,1
IM (2)
205/280 1225 48 000 39,2
IM (2)
205/281 1211 47 000 38,8
IM (2)
205/282 1200 47 000 39,2
IM (2)
205/283 1200 47 000 39,2
IM (2)
205/284 1055 41 000 38,9
IM (2)
205/286 1055 41 000 38,9
IM (2)
205/287 1066 41 500 38,9
IM (2)
205/289 981 39 000 39,7
IM (2)
205/290 963 39 000 40,5
IM (2)
205/291 972 39 000 40,1
IM (2)
205/292 1274 50 000 39,2
IM (2)
205/293 1273 50 000 39,2
IM (2)
205/296 747 33 000 44,2
IM (1), WIII
205/297 796 34 000 42,7
IM (1), WIII
205/298 757 33 000 43,6
IM (1), WIII
205/300 1468 70 000 47,7
IM (1)
205/301 1340 65 000 48,5
IM (1)
205/303 1013 50 000 49,3
IM (1), WIII
205/304 1225 60 000 49
IM (1), WIII
205/306 1005 50 000 50
IM (1)
205/310 908 37 000 40,7
KM (2)
205/311 969 38 000 38,2
KM (2)
205/312 970 38 000 40,2
KM (2)
205/313 908 37 000 40,7
KM (2)
205/315 1243 50 000 40,2
KM (2)
205/316 1245 50 000 40,2
KM (2)
205/317 1109 45 000 40,6
KM (2)
205/318 1248
50 000
40
KM (2)
205/319 1350 53 000 39,3
KM (2)
205/320 2028 77 000 38
KM (2), Ls
205/321 973 42 000 43,2
KM (2)
205/323 1111
47 000
42,3
KM (2)
205/325 1017
42 000
41,3
KM (1), Ls
205/326 1099
55 000
50
KM (1)
205/327 1197
56 000
46,8
KM (1)
205/328 1182
55 000
46,5
KM (1)
205/329 1197
55 000
46
KM (1)
205/332 917 46 000 50,1
KM (1), WIII
205/333 922
 46 000
49,9
KM (1), WIII
205/334 1268
62 000
48,9
KM (1)
205/335 1170
57 000
48,7
KM (1)
205/336 1291
65 000
50,3
KM (1)
205/363
1164
56 560
48,6
AW (2), U,Ut
KUP NA RATY 
205/515
1247
57 400
46
AW (2)
KUP NA RATY  
205/516
1232
56 800
46,1
AW (2)
KUP NA RATY 
205/517
1071
50 700
47,3
AW (2)
   KUP NA RATY    
205/519
1085
51 230
47,2
AW (2)
KUP NA RATY  
205/525
1323
58 950
44,5
AW (2)
KUP NA RATY  
205/526
1323
58 950
44,5
AW (2)
KUP NA RATY  
205/527
662
46 410
70,1
AW (2)
KUP NA RATY  
205/529
575
44 500
77,4
AW (2)
KUP NA RATY  
205/530
1150
56 000
48,7
AW (2)
KUP NA RATY  
  205/531             1166    56 640 48,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/532
931
47 240
50,7
AW (2)
KUP NA RATY  
205/533
931
47 240
50,7
AW (2)
KUP NA RATY  
205/534
930
47 200
50,7
AW (2)
KUP NA RATY  
205/537
1053
52 120
49,5
AW (2)
KUP NA RATY  
205/538
1087
53 480
49,2
AW (2)
KUP NA RATY  
205/539
1130
55 200
48,8
AW (2)
KUP NA RATY  
205/540
1163
56 520
48,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/542
940
47 600
50,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/543
941
47 640
50,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/546
1206
55 800
46,3
AW (2)
KUP NA RATY  
205/549
1305
59 600
45,7
AW (2), Ls
KUP NA RATY  
205/550
755
48 500
64,2
 AW (2)
KUP NA RATY  
205/551
1509
67 300
44,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/552
1510
67 400
44,6
AW (2)
KUP NA RATY  
205/553
1146
55 840
48,7
AW (2)
KUP NA RATY  
205/554
1132
55 280
48,8
AW (2)
KUP NA RATY  
205/555
754
48 500
64,3
AW (2)
KUP NA RATY   
205/556
662
46 400
70
AW (2)
KUP NA RATY   
205/557
575
44 500
77,4
AW (2)
KUP NA RATY  
205/559
891
45 640
51,2
AW (1), WIII
KUP NA RATY   
205/560
1038
51 520
49,6
AW (1), WIII
KUP NA RATY   
205/561
1008
50 320
49,9
AW (1), WIII
KUP NA RATY   
205/580
908
46 320
51
AW (2)
KUP NA RATY  
205/581
968
48 720
50,3
AW (2)
KUP NA RATY  
205/582
969
48 760
50,3
AW (2)
KUP NA RATY  
205/583
906
46 240
51
AW (2)
KUP NA RATY  
205/585
1110
54 400
49
AW (2)
KUP NA RATY   
205/586
1085
53 400
49,2
AW (2)
KUP NA RATY   
205/587
1081
53 240
49,2
AW (2)
KUP NA RATY   
205/589
883
45 320
51,3
AW (2)
KUP NA RATY   
205/590
1213
56 100
46,2
AW (2), Ls
KUP NA RATY   
205/591
1136
53 200
46,8
AW (2)
KUP NA RATY   
205/593
1091
51 500
47,2
AW (2)
KUP NA RATY   
205/594
1198
55 500
46,3
AW (2), Ls
KUP NA RATY   
205/595
1281
58 700
45,8
AW (2), Ls
KUP NA RATY   
205/596
1168
54 400
46,6
AW (2)
KUP NA RATY   
205/599
1290
59 000
45,7
AW (2), Ls
KUP NA RATY  
205/607
1004
49 900
49,7
USZ (1)
205/640
1114
59 560
53,5
AW (1)
KUP NA RATY   
Zakup na raty bez banku:
– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 50% stajesz się już właścicielem i możesz korzystać z działki;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych;
– okres spłaty nawet do 2 lat (24 miesiące);
– każdy rok rozłożenia na raty podwyższa cenę o 5%;
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

 

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. 
Lokalizacja: Dołgie