Kompleks działek przy Szczecinku-sprzedaż na raty!

Działka na sprzedaż - Parsęcko

Cena: 84 000 PLN
2773 m2
Cena: 84 000 PLN
Cena za m2: 30,29 PLN
 • Rodzaj: Działka na sprzedaż
 • Lokalizacja: Parsęcko
 • Powierzchnia: 2773 m2
 • Nr oferty: 0504603
Kalkulator opłat

Za pomocą kalkulatora oszacujesz wysokość opłat związanych z zakupem nieruchomości. Informacje zawarte w kalkulatorze mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych opłat.

Cena
Zapytaj o kredyt

Jeśli jesteś zainteresowana/y kupnem tej nieruchomości na kredyt, skontaktuj się ze współpracującym ekspertem finansowym:

Jagoda Kurpiewska

współpracujący ekspert finansowy

tel: 785 904 483

jagoda.kurpiewska@opendirect.pl

Podobne oferty:

 • Działka
  91 000 PLN

  Działki budowlane przy lesie i rzece Parsęta.

  • Lokalizacja: Radomyśl
  • Powierzchnia: 4141 m2
  • Nr oferty: 0504774
   DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE PRZY LESIE ORAZ PRZY RZECE PARSĘTA, RADOMYŚL - OK. 10 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Ceny zawierają podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane, bardzo ładnie położone, przy lesie oraz przy rzece Parsęta, w…
 • Działka
  84 000 PLN

  Turowo - ok. 3 km od Szczecinka.

  • Lokalizacja: Turowo
  • Powierzchnia: 1445 m2
  • Nr oferty: 0504690
  DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA BLISKO SZCZECINKA. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną oznaczoną na mapie nr 22 o pow. 1445 m2 (nr ewidencyjny 498/14), bardzo ładnie położoną w kompleksie działek, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych - nowe domy.Działka w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest…
KOMPLEKS DZIAŁEK BUDOWLANYCH PRZY SZCZECINKU. 
SPRZEDAŻ NA RATY BEZ BANKU !
Działki można kupić na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną do 5 lat.
RATA MIESIĘCZNA – 1260 ZŁ !

Oferujemy do sprzedaży kompleks działek budowlanych, położony tuż za granicą administracyjną Szczecinka, w m. Tarnina, obręb Parsęcko, gm. Szczecinek.

Działki o pow. od 700 m2 do 2773 m2, każda w cenie 84 000 zł.

Teren lekko pagórkowaty.

Dojazd do kompleksu drogą gruntową gminną, na terenie kompleksu drogami wewnętrznymi (drogi prywatne do wykonania, udział).

Klasy gruntów: grunty orne RIVb, RV, RVI; łąki trwałe ŁIV, ŁV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek, działki oznaczone są symbolami 44MN,U; 45MN,U; 46MN,U; 47MN,U i 49MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
Dla wyżej wymienionych terenów ustala się (m .in.):
1. przeznaczenie podstawowe terenów – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
2. przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 50% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej; dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolnostojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe;
3. zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy:
a. wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie wyżej niż 10,5m;
b. geometria dachów – pochyłe, płaskie;
c. nachylenie połaci dachowych pochyłych – od 25 do 45 stopni;
d. powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;
e. powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej;
f. wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05 do 0,9.
Ustala się pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, betonową, innym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, brązu, antracytu i czerni, lub szlachetną blachą płaską (miedzianą lub cynkowo-tytanową).
W zakresie sieci wodociągowej – z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – z sieci; do czasu realizacji sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych. W przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni.
W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych kotłowni lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą; dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii, w tym w szczególności: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kominków i pieców kominkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Działka nr 29 obciążona jest bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu do działki nr 31.
Działka nr 33 obciążona jest bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu do działki nr 36.
Działka nr 89 obciążona jest bezpłatną służebnością przejazdu i przechodu do działki nr 88.

Przez działki nr 4, 20, 22, 23, 77 i 78 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.
Przez działki nr 4, 20, 22 i 23 przebiega wodociąg.

NR DZIAŁKI

EWIDENCYJNY
NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

CENA

DOSTĘPNOŚĆ

RATY (WPŁATA POCZĄTKOWA, OKRES SPŁATY, WYSOKOŚĆ RATY)

1

285/23

705 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

2

285/26

786 m2

SPRZEDANA

3

285/31

701 m2

SPRZEDANA


4

285/34

702 m2

SPRZEDANA

5

285/35

700 m2

SPRZEDANA

6

285/51

703 m2

   SPRZEDANA

7

285/52

701 m2


SPRZEDANA

8

285/53

703 m2

SPRZEDANA

9

285/59

795 m2

SPRZEDANA

10

285/60

794 m2

SPRZEDANA

11

284/9

732 m2

  REZERWACJA

12

284/10

786 m2

SPRZEDANA

13

284/11

723 m2

SPRZEDANA

14

284/12

777 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

15

284/13

1091 m2

SPRZEDANA

16

284/14

927 m2

SPRZEDANA

17

284/15

836 m2

SPRZEDANA

18

285/28

1124 m2

SPRZEDANA

19

285/29

795 m2

SPRZEDANA


20

285/30

784 m2

SPRZEDANA

21

285/43

765 m2

SPRZEDANA

22

285/37

709 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

23

285/38

892 m2

REZERWACJA

24

285/39

908 m2

SPRZEDANA

25

285/40

773 m2

SPRZEDANA

26

285/42

787 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,12610ZŁ  

27

285/41

724 m2

REZERWACJA 

28

285/54

908 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

29

285/55

721 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

30

285/56

707 m2

SPRZEDANA

31

285/57

707 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

32

285/62

718 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

33

285/63

794 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY1260ZŁ 

34

285/64

755 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

35

285/66

883 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

36

285/65

754 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

37

285/67

919 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

38

285/68

1220 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

39

285/69

984 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

40

288/23

997 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

41

288/24

834 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

42

288/25

798 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

43

288/26

764 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

44

288/19 951 m2 REZERWACJA

45

288/20

802 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

46

288/21

803 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

47

288/22

770 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

48

288/14

778 m2

REZERWACJA 

49

288/15

771 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

50

288/16

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

51

288/17

736 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

52

284/21

704 m2

SPRZEDANA

53

284/22

771 m2

SPRZEDANA

54

284/23

758 m2

SPRZEDANA

55

284/24

725 m2

SPRZEDANA

56

284/25

723 m2

 REZERWACJA 
57 284/26 750 m2 SPRZEDANA

58

285/80

701 m2

REZERWACJA

59

285/81

727 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

60

285/82

725 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

61

285/83

720 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

62

285/84

716 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

63

285/85

711 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

64

285/86

707 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

65

285/87

702 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

66

285/88

728 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

67

285/89

703 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

68

285/90

704 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

69

285/95

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

70

285/96

783 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

71

285/97

780 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

72

285/98

772 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

73

285/104

750 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

74

285/105

744 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

75

285/101

734 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

76

285/100

765 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

77

285/93

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

78

285/92

742 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

79

285/91

743 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

80

285/79

791 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ

81

285/78

1592 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

82

285/77

1185 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

83

285/76

1163 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

84

285/75

1193 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

85

285/74

786 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

86

285/73

782 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

87

285/70

1242 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

88

285/71

1282 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

89

285/72

1681 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

90

288/32

1305 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

91

288/31

1568 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

92

288/33

2773 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

93

288/28

1138 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ  

94

288/27

1155 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

95

288/30

2581 m2

84,000 zł

DOSTĘPNA

10%,60 MCY,1260ZŁ 

96

284/18

781 m2

SPRZEDANA

97

284/19

780 m2

SPRZEDANA

98

285/32

701 m2

SPRZEDANA

99

285/49

706 m2

SPRZEDANA

100

284/17

817 m2

SPRZEDANA

101

284/20

768 m2

SPRZEDANA

102

285/24

720 m2

SPRZEDANA

103

285/25

791 m2

SPRZEDANA

104

285/33

701 m2

SPRZEDANA

105

285/50

709 m2

SPRZEDANA

106

285/44

742 m2

SPRZEDANA


Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

– minimalny wkład własny – 10%;
– po wpłacie 10% stajesz się już właścicielem;
– spłata w ratach miesięcznych lub innych; 
– okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);
– bez sprawdzania zdolności kredytowej;
– zabezpieczenie – tylko hipoteka.
GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Lokalizacja: Parsęcko